Tin tức - Sự kiện

TIÊN YÊN HOÀN THÀNH BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 VỚI TỶ LỆ 99,98% CỬ TRI THAM GIA BỎ PHIẾU

26/05/2021 5:00:00 CH
353
CHUYÊN MỤC: VIDEO