Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
Thông báo số 80/TB-UBND 02/07/2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 7 năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 61/KH-UBND 12/03/2021 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông thông tin huyện Tiên Yên năm 2021 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2748/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ (đợt 1) cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 theo Nghị quyết 42/NQ - CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 122/KH-UBND 17/06/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT - TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng CHính phủ và Quyết định 1310/QĐ - UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh trên địa bàn Tiên Yên giai đoạn 2020-2025 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn số 1031/UBND 13/06/2020 V/v điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho dự án, công trình năm 2020 (lần 2) UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2435/QĐ-UBND 12/06/2020 Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường vào trung tâm thác Pạc Sủi, Yên Than UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1851/QĐ-UBND 17/05/2020 Về việc trợ cấp xã hội thường xuyên UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2071/QĐ-UBND 07/05/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tiên Yên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ - CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 97/KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 theo Nghị quyết 42/NQ - CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2063/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng trên địa bàn huyện Tiên Yên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ - CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ UBND Huyện Tiên Yên
  • 1 - 10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 199
Đã truy cập: 4217080