Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
Kế hoạch số 115/KH-UBND 09/06/2020 Kế hoạch triển khai tổ chức thí điểm bộ môn bóng chuyền hơi huyện năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
115-KH UBND_1.signed.pdf
Kế hoạch số 116/KH-UBND 09/06/2020 Kế hoạch tiếp tục thực hiện đảm bảo các mục tiêu của đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 UBND Huyện Tiên Yên
116-KH UBND_1.signed.pdf
Kế hoạch số 01/KHPH-UBND-SVHTT 08/06/2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức Tuần văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
01-KHPH - UBND - SVHTT_1.PDF
Kế hoạch số 71/KH-UBND 04/06/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện UBND Huyện Tiên Yên
71-TB UBND_1.signed.pdf
Công văn số 111/NN&PTNT 17/04/2020 111. Danh sách đăng ký thực hiện dự án Gà Tiên Yên thương phẩm theo quy trình UBND Huyện Tiên Yên
111. Danh sách đăng ký thực hiện dự án Gà Tiên Yên thương phẩm theo quy trình Vietgahp.signed.pdf
Công văn số 22/UBND 04/03/2020 Đăng ký tham gia Cụm thi đua thuộc huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
22.TP.signed.pdf
công văn số 23/UBND 04/03/2020 Đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thượng năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
23.TP.signed.pdf
Thông báo số 40/TB-HĐND 04/03/2020 Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND huyện tháng 3/2020 UBND Huyện Tiên Yên,HĐND Huyện Tiên Yên
40-TB HĐND_1.PDF
Kế hoạch số 21/KH-Tp 03/03/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
21. Kh CNTT.signed.pdf
Công văn 04/CV-CQK 02/03/2020 Chuyển một số nội dung phần việc của Đề án: Phân lọa xử lý rác thải hộ gia đình chưa thực hiện trong năm 2019 sang thực hiện năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Cv chuyen mot so noi dung de an phan loai rac.PDF
  • 1 - 10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 4114612