Tổ chức bộ máy phường Đông Mai

05/04/2024 15:24

PHƯỜNG ĐÔNG MAI

Địa chỉ: Số 15, Phố Nghi Tân, khu Tân Mai, phường Đông Mai, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại văn phòng: 02033.873.057

Email công vụ:  qy@quangninh.gov.vn

 

 

 Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN LƯU

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0904093359

Email:  phamvanluu@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

3

Ông ĐOÀN VĂN GIẢNG

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT:  0902244306

Email: doanvangiang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ HẢO

 Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT:  0396605688

Email: nguyenthihao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

  

Bà NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

 Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT:  0393.008144

Email: nguyenthiphuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 Ông ĐINH VĂN CƯƠNG

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT:  0982693688

Email: dinhvancuong3@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Bà ĐINH THỊ THUẬN

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0977377625

Email: dinhthithuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

  Bà NGÔ KIM TUYỀN

Chức vụ: Chủ tịch MTTQ phường

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT:  0987381856

Email: ngokimtuyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 Ông ĐINH ĐẮC DU

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB - Chỉ huy trưởng Quân sự

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0916108339

Email: dinhdacdu@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

 

Bà VŨ HẢI CHI

Chức vụ: Bí Thư Đoàn TNCSHCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0374720599

Email:vuhaichi@quangninh.gov.vn

 

 

  

 

 

Ông NGÔ VIẾT TUÂN

Chức vụ: CT Hội Nông dân

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0973305172

Email: ngoviettuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 Bà NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT:  0977218686

Email: nguyenthithuong@gov.vn

 

 

 

 

 

 Ông DƯƠNG VĂN TUYÊN

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đảng và chính quyền nhà nước

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0973784696

Email: duongvantuyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông PHÙNG VĂN TRỌNG

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0978894614

Email: phungvantrong@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Ông LÊ XUÂN HIẾU

Chức vụ: Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0978616991

Email: lexuanhieu@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Bà VŨ THỊ TUYẾN
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 0366052368

 

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0986194554

Email: nguyenthibichhue@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Bà PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độLLCT: 

ĐT:0918.689.236

Email: phamthithuphuong@quangninh.gov

 

 

 

 

 

 

Bà VŨ THỊ TRANG

 Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độLLCT: Trung cấp

Email: phamthithuphuong@quangninh.gov

PHAN PHÙNG HỮU TỐGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 191
Đã truy cập: 458469