TỔ CHỨC BỘ MÁY PHƯỜNG KIM SƠN

08/09/2023

  UBND PHƯỜNG KIM SƠN

 

I. THÔNG TIN CHUNG

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Kim Sơn
            Địa chỉ          : Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.871.323
            Fax                : 02033.871.323
            E-mail           : ubndpkimson.dt@quangninh.gov.vn

 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 * BAN LÃNH ĐẠO 

1. Bí Thư đảng ủy  phường

         

Đồng chí: Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy 

- Năm sinh: 26/10/1975

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

- Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên Chính

- Điện thoại: 0903260996

- Email: 

2. Phó Bí Thư đảng ủy  phường

 

Đồng chí: Đỗ Văn Đông   -  Phó bí thư TT Đảng ủy

- Năm sinh: 20/08/1965

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0912292061

 

Đồng chí: Nguyễn Kim Hùng - Phó bí thư Đảng ủy

- Năm sinh: 06/3/1987

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung Cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0914888116

- Email: 

3. Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND phường

         

Đồng chí: Đỗ Văn Đông - Chủ tịch HĐND phường

- Năm sinh: 20/08/1965

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0912292061

 

         

 

Đồng chí:  - phó Chủ tịch HĐND phường

- Năm sinh: 

- Trình độ văn hóa: 

 - Trình độ chuyên môn:

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 

- Email:

4. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường

       

Đồng chí: Nguyễn Kim Hùng - Chủ tịch UBND phường

- Năm sinh: 06/3/1987

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung Cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0914888116

- Email: 

 

         

Đồng chí: Nguyễn Văn Diễn -  phó Chủ tịch UBND phường

- Năm sinh: 24/9/1973

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại: 0988141572

- Email:

 

         

Đồng chí: Nguyễn Văn Yêm - phó chủ tịch UBND phường

- Năm sinh: 14/01/1969

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại: 0904630202

- Email: 

* TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHƯỜNG

       

Đồng chí: Tăng Văn Thắng - UV BTV đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

- Năm sinh: 10/4/1974

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Điện thoại: 0984450278

- Email:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Vỵ - Chủ tịch Hội cựu chiến binh

- Năm sinh: 10/9/1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0904540735                

 

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội nông dân

- Năm sinh: 26/08/1970

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0982883219

- Email:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN

- Năm sinh: 26/03/1982

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại :0969810899

- Email:            

 

 

Đồng chí: Đặng Ngọc Ánh - Bí thư Đoàn thanh niên phường

- Năm sinh: 09/05/1990

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0971281338

- Email:            

 * CÔNG CHỨC PHƯỜNG

         

Đồng chí: Lê Văn Tuấn - Công chức VP-TK phường

- Năm sinh: 18/02/1969

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0904295680

- Email:                     

 

 

Đồng chí: Đoàn Thị Thùy - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Năm sinh: 17/02/1971

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0983297159

- Email:        

 

 

Đồng chí: Bùi Thị Hường - Công chức Địa chính - Xây dựng

- Năm sinh: 03/08/1995

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 0336560094 

- Email:

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Phương Thảo - Công chức Địa chính - Xây dựng

- Năm sinh: 27/7/1999

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN:  

- Điện thoại: 0395766908

- Email:        

 

Đồng chí: Phạm Thị Thủy - Công chức Văn phòng - Thống kê

- Năm sinh: 14/02/1982

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0344933799

- Email:        

 

 

Đồng chí: 

- Năm sinh: 

- Trình độ văn hóa: 

 - Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại : 

- Email:

 

Đồng chí: Phạm Thị Mai Liên - Công chức VHXH (phụ trách xã hội)

- Năm sinh: 20/11/1983

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: chuyên viên

- Điện thoại : 0986.556.145

- Email:phamthimailienyt@gmail.com

 

 

Đồng chí: Nguyễn Sơn Tùng - Công chức Văn hóa xã hội (phụ trách Văn hóa)

- Năm sinh: 29/11/1989

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

Điện thoại : 0388880606

Email: Tungsetat0905@gmail.com

 

Đồng chí: Vương Thị Hương Thảo - Công chức Tài chính - Kế toán

- Năm sinh: 

- Trình độ văn hóa: 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

Điện thoại : 

Email:

 

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Hồng - Công chức Tài chính- kế toán

- Năm sinh:24/10/1991

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

Điện thoại : 0378353591

Email: phamhong24101991@gmail.com


* CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG

 

Đồng chí: Trần Út Linh - Phó chủ tịch UBMTTQ

- Năm sinh: 22/3/1991

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 

- Email:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Sồi- Chủ tịch Hội người cao tuổi phường

- Năm sinh: 10/5/1957

- Trình độ văn hóa: 10/10

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Sơ cấp

- Trình độ QLNN: Sơ cấp

- Điện thoại: 0983770566

- Email:                     

 

 

Đồng chí: Trần Việt Hoàng -  Phó bí thư ĐTN, Chủ tịch hội Chữ Thập đỏ

- Năm sinh: 07/01/1998

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 0987605710

- Email:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Chang - Phó chủ tịch Hội nông dân

- Năm sinh: 24/06/1992

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 0968556002

- Email:                  

 

 

Đồng chí: Hoàng Thị Lý- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội LHPN

- Năm sinh: 24/06/1990

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 0981605968

- Email:

 

 

Đồng chí: Lê Thị Biển - Cán bộ thú y phường

- Năm sinh: 02/02/1979

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0978120206

- Email:                     

 


Đồng chí: Đặng Đức Tuyền- Phó chủ tịch Hội CCB, Phó chỉ huy trưởng quân sự

- Năm sinh: 30/04/1991

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 0369627616

- Email:                               

 

   

 

Đồng chí: Nguyễn Tài Tuệ- Phó ban BVDP

- Năm sinh: 02/02/1975

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

Điện thoại: 0383938386

Email:                     

* CÔNG AN PHƯỜNG KIM SƠN

 

Đồng chí: Ngô Minh Đức- UV BTV đảng ủy, Trưởng công an phường

- Năm sinh: 1984

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

Điện thoại: 0911460266

Email:                               

 

 

Đồng chí:  - Phó trưởng Công an phường

- Năm sinh: 

- Trình độ văn hóa: 

 - Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ Lý luận Chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại: 

- Email:                               

*HỢP TÁC XÃ SXKDDVNN PHƯỜNG

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Ngạn - Giám đốc HTX SXKD DVNN

- Năm sinh: 1973

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại :0383330831

- Email:                     

    

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Nhài - Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN

- Năm sinh: 

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Điện thoại :0339723101

- Email:                     

 

* TRẠM Y TẾ PHƯỜNG

 

Đồng chí: Trần Thị Thu Hiền - Trưởng trạm y tế phường

- Năm sinh: 1987

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

Điện thoại: 0982151505

Email:

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Lan Anh - Viên chức DS- KHHGD phường

- Năm sinh: 1985

- Trình độ văn hóa: 12/12

 - Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

Điện thoại cơ quan: 0985859489

Email:

  


Các tin liên quan

Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 68
Đã truy cập: 225531