Phường Kim Sơn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiêm vụ năm 2021

22/01/2021 13:27

Chiều ngày 22/01/2021, phường Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Về dự Hội nghị có đồng chí Vương Văn Thống -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ phường. Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, Cán bộ chiến sỹ Công an phường, quân sự phường, Ban bảo vệ dân phố, các doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn, Hiệu trưởng các trường học, Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố và đồng chí có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Kim Sơn là phường nằm giữa trung tâm thị xã Đông Triều có diện tích 10,37 km3, phía Đông giáp phường Mạo Khê, phía Bắc giáp xã Bình Khê, phía Tây giáp phường Hưng Đạo và phường Xuân Sơn, phía Nam giáp sông đá Vách và xã Tân Dân thị xã Kinh Môn, phường có đường Quốc lộ 18A, tuyến đường sắt kép Hạ Long chạy qua, có sông Đá Vách, hệ thống giao thông đường thủy và bộ thuận tiện cho việc phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn.

Phường có 5 khu hành chính tổng số nhân khẩu 8.989, có 3 trường học công lập đạt chuẩn Quốc gia và có 01 điểm cơ sở Mầm Non tư thục, hệ thống trường lớp khang trang sạch đẹp đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học. Y tế duy trì bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm được tăng cường và bảo đảm theo quy định.

Trên địa bàn có cụm công nghiệp Kim Sen với trên 80 công ty – doanh nghiệp sản xuất hoạt động, tạo công ăn việc làm cho trên 5.200 lao động, thu nhập bình quân từ 6 đến7 triệu đồng/người/tháng. Thương mại dịch vụ dần được mở rộng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, khu chợ mới đô thị đã đi vào hoạt động có hiệu quả với 467 hộ kinh doanh ổn định, trong khu dân cư đã có nhiều hộ gia đình chuyển sang kinh doanh, buôn bán nhỏ đáp ứng việc giao thương hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai phát động phong trào thi đua, các ban, ngành, đoàn thể đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường bằng những nội dung, chỉ tiêu cụ thể; quan tâm theo dõi, tổng kết đánh giá, đề nghị khen thưởng kịp thời. Các mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình trong năm. Công tác thi đua, khen thưởng được nghiên cứu, đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế, nội dung thi đua bám sát và phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.Các phong trào thi đua của phường đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần nâng cao phát triển sản xuất, đời sống nhân dân được ổn định và phát triển, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Năm 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn thị xã, đặc biệt là của BTV Đảng ủy phường trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2020 có nhiều thuận lợi.năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực đạt kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch (2) Chương trình xây dựng khu phố văn minh, phường văn minh đô thị, công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo (3) Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng giáo dục đại trà ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên (4) Quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm không để xảy ra các điểm nóng, diễn biến đột xuất, bất ngờ, công tác phòng chống cháy nổ, tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP (5) Chủ đề công tác năm của phường được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bước đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị từ phường đến các đơn vị khu phố (6) Các ban ngành đoàn thể, đơn vị khu đã chủ động bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thị xã, của Đảng ủy, HĐND, UBND phường để cụ thể hóa các chủ trương bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện (7) chỉ đạo thành công cuộc bầu cử trưởng, phó khu nhiệm kỳ 2020 - 2022 (8) UBND phường đã chủ động bám nắm địa bàn khu, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19, quản lý đất đai, tài nguyên, tuyên truyền giải phóng mặt bằng (9) Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo xem xét giải quyết kịp thời. Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua - khen thưởng năm 2020 UBND phường Kim Sơn được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen về phong trào thi đua - khen thưởng năm 2020, công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2020. UBND thị xã công nhận tập thể lao động tiên tiến năm 2020, tặng giấy khen 20 năm có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa - thông tin năm 2020, giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết TTHC năm 2020.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Đẩy mạnh các phong trào thi đua Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ, động viên mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công nghiệp, nông nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao, bền vững và cân đối. Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế vườn đồi, chăn nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững danh hiệu phường tiến tiến của thị xã Đông Triền, cơ quan văn hóa và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

-Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện  " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ",  học tập tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tất cả cán bộ, công chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng, góp phần góp phần thực hiện các mục kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, cán bộ, đảng viên.

-Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực, người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua. Phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế của phườngnăm 2020đạt 14,88%/ năm trở lên, trong đó tỷ trọng  ngành công nghiệp, tiểu  thủ công nghiệp là 87,5,1%,dịch vụ thương mai là: 10,2%, nông nghiệp là 2,3%.

Chú trọng phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, và nhân dân nhằm không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người lao động. Gắn phát triển kinh tế, xã hội với công tác xây dựng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vững mạnh.

-Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, duy trì và phát triển các phong trào thi đua nâng cao chất lượng phục vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, duy trì giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 vàtỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi hiệu quả, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99% trở lên; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giữ vững phổ cập giáo dục; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, không còn hộ nghèo; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của phường, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 42%. Đặc biệt, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, cán bộ quản lý giỏi và công nhân lành nghề; đào tạo nguồn nhân lực cho nhân dân để thực hiện việc phát triển công nghiệp và đô thị. Đẩy mạnh giải quyết việc làm, khuyến khích tạo động lực vươn lên làm giàu, thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương, giải quyết việc làm mới cho từ 170 – 200 lao động;

-Thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Bảo tồn và phát huy mọi sắc thái, giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng; tăng cường phát triển thể dục thể thao cho cộng đồng dân cư, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và chính sách bình đẳng giới đối với phụ nữ. Phấnđấu 5/5 khu giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, cơ quan văn hóa, 95,35% gia đìnhđạt gia đình văn hóa.

-Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hànhchính và xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; tăng cường đưa công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng với mứcđộ 3,4. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, và Pháp lệnh thực hiện dân chủ; kết  hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Gắn xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất. Đẩy mạnh công cuộc  xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu đảm bảo là “Công bộc” của nhân dân.

-Thi đua thực hiện có hiệu quả về bảo vệ môi trường Phát triển kinh tế đi cùng với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng môi trường ở các nhà máy và các khu dân cư, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải hàng ngàyđạt trên 95,1%; tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạchđạt 95 % trở lên; Tăng cường cải tạo và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường trên các lĩnh vực.

-Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn chặt với củng cố quốc phòng, bảo vệ chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục, quốc phòng đi đôi với xây dựng lực lượng tại chỗ của phường ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng công an - quân sự; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống và trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo mội chế độ được thực hiện đúng quy định.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Kim Sơn đã khen thưởng, biểu dương 34 tập thể, 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng trên các lĩnh vực của năm 2020./.

Một số hình ảnh hội nghị thi đua khen thưởng năm 2020

triển khai nhiệm vụ năm 2021

 Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 117
Đã truy cập: 204579