Kim Sơn hướng đến ngày hội toàn dân 23/5/2021

16/04/2021 08:48

KIM SƠN HƯỚNG ĐẾN NGÀY HỘI TOÀN DÂN

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021)

 

          Cùng với nhân dân cả nước, trong thời gian này cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Kim Sơn đã và đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với diện tích tự nhiên toàn phường là 10,37 km2 trên 10.000 nhân khẩu được phân chia thành 5 khu phố, phường có 7 đơn vị bầu cử, số cử tri tại thời điểm là 6.769 cử tri. Trong thời gian vừa qua BCĐ bầu cử, UBBC và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ bầu cử đã tích cực triển khai các công việc phục vụ công tác bầu cử theo đúng Luật định, từ công tác tuyên truyền, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều được thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả cao. Đặc biệt là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để chuyển tải các văn bản Luật, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn về bầu cử trên hệ thống đài truyền thanh của phường 03 buổi/ngày, qua băng giôn, khẩu hiệu, pa nô áp píc, trang page, qua các hội nghị cấp phường, cấp khu phố, phường Kim Sơn đã chuyển đến người dân trên địa bàn các thông tin phong phú và đa dạng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay phường đã tổ chức xong 3 bước hiệp thương để lựa chọn ra những người có đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đặc biệt là HĐND phường Kim Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các hội nghị giới thiệu nhân sự cũng như hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều đạt số lượng cử tri đại diện hộ theo đúng Luật định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, qua đây cũng thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri các khu phố đối với việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ phường, cán bộ khu phố, xây dựng cơ quan pháp quyền của địa phương bảo đảm tiêu chuẩn, vững mạnh toàn diện. Đối với công tác tuyên truyền đã cắt, chăng treo 22 băng giôn, 15 pa nô tuyên truyền nhỏ, 10 pa nô tuyên truyền cỡ lớn, 500 cờ hồng, cờ nheo, 400m cờ dây...; Cùng với công tác tuyên truyền và tổ chức các hội nghị phường Kim Sơn đã tập trung nhân lực tổ chức rà soát, lập danh sách cử tri để niêm yết theo đúng thời gian quy định trước ngày 07/4/2021 tất cả 7/7 tổ bầu cử đã niêm yết xong danh sách cử tri tại nơi bỏ phiếu, các biểu, biển được làm để niêm yết danh sách cử tri bảo đảm chất lượng tốt, bền, đẹp thể hiện sự trang trọng, nghiêm túc, khoa học trong công tác bầu cử tại phường Kim Sơn.

          Gặp ông Nguyễn Sơn Tùng - Công chức VHXH phụ trách công tác VH - TT là người trực tiếp tham mưu cho BCĐ, UBBC phường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử ông nói; Việc tuyên truyền là rất quan trọng đối với tất cả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bởi công tác tuyên truyền luôn luôn phải đi trước một bước, cần đa dạng về hình thức cũng như nội dung để tất cả mọi người dân trên địa bàn biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất quan trọng, đồng thời mỗi người dân sẽ thể hiện vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với cuộc bầu cử nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và quê hương Kim Sơn nói riêng, bảo đảm cuộc bầu cử phải thành công tốt đẹp. Hơn nữa đối với phường Kim Sơn hiện nay là phường nằm giữa trung tâm của thị xã có tuyến đường Quốc lộ 18a chạy qua, có cụm công nghiệp Kim Sen với trên 4.000 công nhân lao động từ các xã, phường trên địa bàn đến làm việc, đây là một lực lượng cử tri rất quan trọng ở mỗi địa phương vì đặc thù của công việc lên sáng họ đi làm sớm đến tối khuya mới về lên việc nắm bắt thông tin về cuộc bầu cử còn nhiều hạn chế. Vì vậy công tác tuyên truyền của Kim Sơn nếu làm tốt và sớm cũng như đa dạng về hình thức chắc chắn sẽ giúp cho lực lượng cử tri này nắm biết được ngày bầu cử, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, từ đó họ sẽ có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động ở nơi cư trú cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của việc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang đến gần, các công việc phục vụ công tác bầu cử đã và đang được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phường Kim Sơn triển khai vào cuộc một cách khẩn trương, hiệu quả, song song với thực hiện nhiệm vụ bầu cử cả hệ thống chính trị của phường đồng thời triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử, bảo đảm các phương án tối ưu nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường. Dạo quanh các tuyến đường phố trên địa bàn phường Kim Sơn chúng ta thấy rực rỡ một mầu của cờ, của băng giôn, khẩu hiệu, các pa nô áp píc đâu đâu cũng thể hiện rõ nét hướng về ngày hội lớn của nhân dân cả nước nói chung nhân dân Kim Sơn nói riêng, tinh thần nhân dân trên địa bàn rất phấn khởi vui tươi trước ngày bầu cử. Với những hoạt động này chúng thôi thiết nghĩ chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ thành công tốt đẹp trên qua hương Kim Sơn, khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn để xây dựng phường ngày một giầu đẹp văn minh, xứng tầm là một phường trung tâm của thị xã Đông Triều./.

 

                                                                                                                                                                  Thực hiện Cương Quyết

 

 

                     

  


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 104
Đã truy cập: 219719