Đại hội Đại biểu Phụ nữ TX Đông Triều lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

05/08/2021 14:19

Sáng ngày 04/8, tại Trung tâm hội nghị thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Triều đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021;đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Kim Nhàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Huân - nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Thị uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND thị xã, đại diện các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang và 186 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thị xã.
Hội phụ nữ TX Đông Triều hiện có 21 cơ sở trực thuộc, 209 chi hội với trên 34.600 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Đông Triều lần thứ XVII đã đề ra. Hội LHPN thị xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Trung ương Hội, tỉnh và thị xã phát động. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, có sức lan tỏa trong cộng đồng, như cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình: “tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “HTX vệ sinh môi trường”; “Tuyến đường hoa”; “Ngày chủ nhật xanh”… Hàng năm, Hội đã cụ thể hóa nội dung, giao các chỉ tiêu và phát động các phong trào thi đua yêu nước với xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội cho các cơ sở Hội. 100% cơ sở Hội đăng ký các nội dung cụ thể, thực hiện chủ đề công tác năm theo đúng phương châm "5 rõ" của Hội: "rõ người - rõ việc - rõ mô hình - rõ địa chỉ - rõ hiệu quả". Bên cạnh đó, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của phụ nữ từng bước được nâng lên gắn với triển khai hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những khâu đột phá mà Hội LHPN thị xã thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ qua đó là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội đã tín chấp cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội thị xã và Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh với tổng dư nợ trên 150 tỷ đồng. Đặc biệt, trong hơn một năm vừa qua các cấp Hội phụ nữ đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức hoạt động Hội, phong trào thi đua yêu nước phù hợp sáng tạo, linh hoạt với bối cảnh vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19...5 năm qua, phong trào phụ nữ thị xã có nhiều khởi sắc, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao, được cán bộ hội viên và nhân dân đồng thuận tích cực hưởng ứng; được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Hội LHPN tỉnh và thị xã.
Với chủ đề “Phụ nữ Đông Triều phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vì sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ, góp phần xây dựng quê hương Đông Triều giàu đẹp, văn minh, đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố Đông Triều”, Đại hội hội LHPN thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xác định 10 chỉ tiêu cụ thể. Theo chỉ đạo của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN Quảng Ninh, Hội LHPN thị xã Đông Triều tập trung phát động phụ nữ các cấp thực hiện 03 phong trào thi đua “Phụ nữ Đông Triều vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình và Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; 01 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 02 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động truyền thông và đào tạo cán bộ Hội và nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động Hội; xây dựng Hội cơ sở vững mạnh.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, hội viên phụ nữ và các cấp Hội phụ nữ thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí yêu cầu: Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, thuyết phục chị em phụ nữ hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy thế mạnh của phụ nữ trên các lĩnh vực; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo cũng như truyền thống quý báu của phụ nữ Đông Triều; tích cực vận động, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thị xã và xu hướng phát triển của đất nước hội nhập. Hội LHPN trong toàn thị xã cần tập trung vào các việc mới, việc khó, các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay như công tác vận động, thu hút, tập hợp phát triển hội viên, trong đó tập trung hội viên ở các khu dân cư, hội viên ở các doanh nghiệp; phát triển đảng viên nữ. Đặc biệt, trong điều kiện môi trường mạng xã hội phát triển, tổ chức Hội phải thực sự đổi mới về chất, tận dụng thế mạnh của môi trường mạng để làm tốt vai trò hỗ trợ, kết nối, tạo điều kiện, môi trường cho phụ nữ phát triển cũng như tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Các đồng chí cũng yêu cầu: Hội phụ nữ từ thị xã đến cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự ủng hộ của chính quyền; tích cực, chủ động phối hợp với các các ngành, các đoàn thể bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; Tạo động lực cho chị em không ngừng phấn đấu vươn lên, góp phần hoàn thiện hình ảnh phụ nữ Việt Nam theo chuẩn mực của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để xây dựng, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, nhất là ở một số vấn đề, vụ việc phức tạp hiện nay. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hoá trong hoạt động của Hội; Đa dạng hoá nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; gần gũi, lắng nghe ý kiến, thăm hỏi kịp thời, hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập; phát huy ý chí tự lực tự cường nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp uỷ đảng, chính quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng vững mạnh. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã khoá XVIII phải xây dựng chương trình công tác cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, phải xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động với các ngành, đoàn thể; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các thành viên Ban Chấp hành, đảm bảo cho hoạt động của Hội được thống nhất, nhịp nhàng và có hiệu quả.
Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thu Trà tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ, giai đoạn 2016-2021 đã được Hội LHPN tỉnh và UBND thị xã khen thưởng./.
Đinh Yến - Trần Thuyết - Lê Đại

Nguồn truyền hình thị xã Đông TriềuGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 121
Đã truy cập: 195210