Trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021 cho 80 học viên tại phường Kim Sơn

28/08/2021 09:55

Sau 2 ngày học tập, nghiên cứu và viết bài thu hoạch, chiều ngày 27/8, 80 học viên của phường Kim Sơn đã được trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021.
Theo báo cáo đánh giá, 80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021 của phường Kim Sơn trong 2 ngày qua đã được hướng dẫn nghiên cứu đầy đủ các chuyên đề về phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế xã hội, dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên đều có ý thức, trách nhiệm tham gia đầy đủ nội dung chương trình học tập; Nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học và có ý thức nghiên cứu các chuyên đề. Đồng thời đã thực hiện viết, nộp bài thu hoạch đầy đủ, đảm bảo về thời gian theo quy định. Phần nội dung của bài thu hoạch đều trả lời được các câu hỏi đáp ứng yêu cầu đề bài; Nêu được thực trạng vấn đề cần thiết của nội dung chương trình bồi dưỡng.
Kết quả, 100% các học viên đều được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021. Trong đó có 17 học viên ( chiếm tỷ lệ 21,25% so với tổng số học viên của lớp học) được xếp loại giỏi; 63 học viên ( chiếm tỷ lệ 78,75 % so với tổng số học viên của lớp học) được xếp loại khá.
Cũng trong buổi bế mạc lớp bồi dưỡng và trao giấy chứng nhận, các học viên đã được quán triệt về một số nội dung có liên quan đến việc gắn kiến thức đã được học với thực hiện nhiệm vụ công tác tại cơ quan đơn vị trong thời gian tới.
Đó là: Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị; Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh số 30/2013 của Quốc hội; Nghị định số 13/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng – an ninh; Quy định số 07 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng – an ninh đối với cán bộ, đảng viên và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Vận dụng kiến thức đã được bồi dưỡng vào tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương chăm lo xây dựng lực lượng quân đội, công an và lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên của cơ quan đơn vị vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt và sẵn sàng xử trí tốt các tình huống xảy ra. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong những năm tiếp theo.
Trần Thuyết
Một số hình ảnh trao Giấy chứng nhận Bồi dưỡng QP-AN đối tượng 4 phường Kim Sơn

Nguồn truyền hình thị xã Đông TriềuGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 166
Đã truy cập: 219218