Bế giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới - Khóa 65

05/10/2021 14:28

Sáng ngày 05/10/2021, tại Hội trường UBND phường Kim Sơn, Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới- Khóa 65. Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã; Đồng chí Đặng Thị Nha - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã.
Tham dự lớp học có 87 học viên là đảng viên dự bị của 27 chi, đảng bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 65 là lớp bồi dưỡng đảng viên mới thứ ba trong năm 2021 do Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp tổ chức. Trong thời gian từ ngày 27/9 đến ngày 05/10/2021, học viên được bồi dưỡng 10 chuyên đề theo giáo trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc Tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và lồng ghép 01 nội dung chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.
Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, do Trung tâm Chính trị thị xã Đông Triều cấp theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó, 91,9% học viên đạt khá, giỏi và 09 học viên đạt thành tích xuất sắc trong toàn khoá học được Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Đông Triều quyết định biểu dương, khen thưởng.
Lê Đại
Một số hình ảnh buổi bế giảng lớp đảng viên mới K65

Nguồn truyền hình thị xã Đông TriềuGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 155792