Khai mạc kỳ họp thứ V, HĐND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

25/12/2021 08:20

Sáng ngày 24/12, tại trung tâm hội nghị thị xã, HĐND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ V - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã cùngcác đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã.

Quang cảnh kỳ họp

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Ngọc Bằng khai mạc kỳ họp

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Ngọc Bằng nhấn mạnh: Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã sẽ dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách sâu sắc, khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của thị xã năm 2021; làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm của các ngành, các địa phương từ những hạn chế. Từ đó, xác định sát, đúng các chủ trương, cơ chế, biện pháp điều hành năm 2022 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, giữ vững sự ổn định trên địa bàn; phát huy vai trò trụ cột khu vực công nghiệp - xây dựng trong tăng trưởng kinh tế; tận dụng mọi cơ hội an toàn dịch bệnh để tái phục hồi ngành dịch vụ, du lịch; phát triển tối đa ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; chăm lo phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Tiếp tụcchủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để có những giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh và khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, yếu kém; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu... phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2022.

HĐND thị xã sẽ thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp và dành thời gian thỏa đáng để chất vấn các thành viên UBND thị xã theo Luật Hoạt động giám sát về những vấn đề, nội dung được cử tri, nhân dân trên toàn thị xã quan tâm theo tinh thần nhanh, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và có tranh luận, làm rõ trách nhiệm của các ngành, nhất là của người đứng đầu trong chấp hành pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, làm việc khoa học, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn có trọng tâm, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại Kỳ họp.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo nhấn mạnh, năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Song được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của thị xã đã đạt những kết quả quan trọng: Thị xã đã tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân; giữ vững được địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã theo giá so sánh năm 2010 đạt 25.005 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,6%; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát triển, là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thị xã. Thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2021 đạt trên 2.188 tỷ đồng, tăng 25% dự toán tỉnh  giao; trong đó thu nội địa ước đạt 963 tỷ đồng, tăng 2% dự toán thị xã giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, 02 xã Bình Dương, Thủy An đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 100% kế hoạch Nghị quyết HĐND thị xã giao), hết năm 2021 toàn thị xã có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; dịch bệnh trong gia súc gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo; 2 năm liên tiếp (năm 2019, 2020) thị xã xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX; lần đầu tiên (năm 2020) xếp thứ nhất chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện DGI; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ICT tiếp tục được xếp thứ 2 trong 13 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thị xã tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; hỗ trợ, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; ước cả năm 2021 thành lập mới 150 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt; các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; tiếp tục thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư triển khai các dự đầu tư ngoài ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết. Thị xã đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc phòng an ninh được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, công chức cơ bản thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Tiếp đó, UBND thị xã đã trình các Tờ trình: về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2022; về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thị xã giai đoạn 2021-2025; về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối giữa Quốc lộ 18 với đường ven sông. Ủy ban MTTQ thị xã báo cáo tóm tắt công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021. Thường trực HĐND thị xã trình tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thị xã trình tóm tắt các báo cáo thẩm tra về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND thị xã năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; sửa đổi cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 2022; kế hoach vốn đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối giữa Quốc lộ 18 với đường ven sông.

Ban Pháp chế HĐND thị xã trình tóm tắt các báo cáo thẩm tra: kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; công tác cải cách hành chính năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã khoá XX; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn thị xã năm 2021.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Công- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ phát biểu tại kỳ họp 


Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Đông Triều đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Thị uỷ yêu cầu: khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 17/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Phát động phong trào thi đua năm 2022; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý các cấp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Chỉ thị 18 ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; có kịch bản, giải pháp cụ thể ứng phó linh hoạt với dịch bệnh. Củng cố năng lực y tế, nhất là tuyến cơ sở; Huy động mọi nguồn lực đầu tư; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy liên kết vùng; Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, các dự án, công trình trọng điểm; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; Tiếp tục nâng cao chất lượng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số DDCI, DGI và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) trong top đầu toàn tỉnh. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, khu vực dân doanh; phấn đấu thành lập mới trên 155 doanh nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đáp ứng với yêu cầu của chính quyền đô thị; nâng cao hiệu quả đào tạo nghề theo cơ chế thị trường; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 14/10/2020 của Thị ủy về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Đồng chí Bí thư Thị uỷ cũng yêu cầu: Các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt tối thiểu 13,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.700 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 1.245 tỷ đồng; thuế, phí, lệ phí tối thiểu đạt 346 tỷ đồng; Quan tâm tháo gỡ mọi khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân;gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng, tiếp tục triển khai công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo mới, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,13%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 0,94%; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh./.

Đinh Yến- Ngô Hưng

Đinh Yến - Ngô HưngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 127
Đã truy cập: 204589