HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

06/01/2023 17:54

        Chiều ngày 6/1, UBND phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Vương Văn Thống Bí thư đảng bộ, Chủ tịch UBND phường; Và thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội; Cán bộ, công chức ban, ngành; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; Các đoàn thể và các cá nhân được khen thưởng năm 2022. Tại hội nghị đã các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Yêm Phó chủ tịch ủy ban thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dưới sự lãnh đọa chỉ đạo trực tiếp của thương trực Thị ủy HĐND,UBND Thị xã sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn thị xã, đặc biệt là của BCH Đảng bộ phường trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác phát triển kinh tế năm 2022: Công nghiệp xây dựng ( tỷ trọng 85,6%); thương mại dịch vụ( tỷ trọng 12,7%) trở lên; Nông nghiệp ( tỷ trọng 1,7%), tổng sản lượng đạt 2.550,67 tấn. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: trật tự đô thị, trật tự xây dựng. trật tự đất đai, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tài nguyên khoáng sản tiếp tục được tăng cường. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng giáo dục duy trì, ổn định. Quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm không để xảy ra điểm nóng, công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ đề công tác năm của phường được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Ccá ban ngành, khu phố đã chủ động bám sát vào lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND phường để cụ thể hoa schur trương bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm qua quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức chỉ đạo thành công bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. UBND phường đã chủ động bám nắm địa bàn khu, chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch Covid 19. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo xem xét giải quyết kịp thời không có đơn thư, khiếu nại. Công tác cải cách hành chính theo hướng chuyển đổi số toàn diện được triển khai đồng bộ, đúng chỉ đạo của các cấp. 

        Phong trào thi đua có ý nghĩa Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong việc vận động các bộ, công chức viên chức người lao động và tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua mỗi ban ngành, đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp thực hiện thật tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương nhân rộng các cấp ban ngành các cơ quan thi đua khen thưởng thực sự là động bien các cấp ban ngành đơn vị phấn đấu lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của Đảng, nhà nước và địa phương. Hội đông fthi đua khen thưởng kêu gọi cán bộ và toàn thể nhân dân, các đơn vị doanh nghiệp trong toàn phường phát huy truyền thống sức mạnh khối đại doadn kết, trí tuệ, ra sức lập thành tích cáo nhất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đề ra, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh góp phần đưa phường Kim Sơn phát triển ổn định và bền vững xứng đáng là phường đô thị văn minh./.

Qt.pkimsonGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 226749