Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Kim Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

17/03/2023 14:36

 
       Ngày 15/3, Hội Nông dân phường Kim Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bình – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – Thường trực HĐND – Thường trực UBND phường Kim Sơn.
      Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Kim Sơn đã bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tích cực, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, hoàn thành cơ bản các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra.
      Trong đó, Hội đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các Nghị quyết của Hội cấp trên, gắn với những nhiệm vụ của địa phương để tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình; Giúp cán bộ, hội viên nắm bắt về các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để từ đó củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy ý chí vươn lên. Trong 5 năm qua, Hội cũng đã kết nạp mới được 110 hội viên, nâng tổng số cán bộ, hội viên của Hội Nông dân phường đến nay là 1000 hội viên. Trong đó có 186 hội viên nòng cốt; 86 hội viên là đảng viên. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 95% và ngày càng đi vào nề nếp.
      Đồng thời, Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thị xã tổ chức hàng năm được từ 3 đến 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên; Phối hợp với UBND phường Kim Sơn phát động phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với kết quả có 600 hộ gia đình hội viên đăng ký thi đua, trong đó có 360 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (Cấp tỉnh có 20 hộ, cấp thị xã có 106 hộ và cấp phường là 234 hộ). Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia đóng góp tiền của và ngày công lao động tham gia cứng hóa kênh mương nội đồng, xây dựng chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, duy trì các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, chăm lo về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, hội viên, gắn với phát động sâu, rộng các phong trào thi đua. Từ đó đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn.
       Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân phường Kim Sơn sẽ tiếp tục phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên hàng năm được tuyên truyền, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết và Điều lệ Hội. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 5 đến 10 hội viên mới trở lên. Duy trì phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hội nghề nghiệp. Hàng năm có từ 90 đến 95% số hộ hội viên nông dân đăng ký hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm có 100% số hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa, 98% trở lên số hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa. Vận động 100% hội viên tích cực tham gia xây dựng chỉnh trang đô thị, khu phố văn minh.
       Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới phát triển vững mạnh.
      Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân phường khóa mới gồm 11 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Đông Triều, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Kim Sơn khóa mới đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hà tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân phường.
      Chương trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Kim Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc, đúng theo Điều lệ Hội, các Văn bản hướng dẫn của cấp trên và đã thành công tốt đẹp.

Qt.pkimsonGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 231079