Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023: Thiết thực và hướng về cơ sở

11/08/2023 15:37

     Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 được tổ chức trong thời gian từ ngày 7/7 đến ngày 19/8, bảo đảm thiết thực, ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở.

      Ngày hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

      Đồng thời, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự của đất nước.

       Ngày hội biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

      Bên cạnh đó, các hoạt động trong Ngày hội tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh. 

      Tổ chức các hoạt động dân vận của lực lượng công an nhân dân kết hợp với giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn, tri ân, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, thăm hỏi động viên đối với lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự,...

      Tại Ngày hội, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động như: Làm thủ tục cấp căn cước công dân, giấy tờ tùy thân khác cho nhân dân ngay tại cơ sở, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do nhân dân tự giao nộp. Lực lượng công an nhân dân phối hợp, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, huy động lực lượng tu sửa đường giao thông nông thôn; vận động xây, sửa nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, tặng quà trẻ em nghèo, hiếu học...

Qt.pkimsonGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 143
Đã truy cập: 203617