Nông dân với pháp luật

10/08/2023 14:42

      Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực phối hợp cùng các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của nông dân, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Qua đó đạt được kết quả nổi bật, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân.

      Theo ông Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt Quyết định 81/2014/QĐ-TTg về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp hội nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tham gia đối thoại giải quyết KNTC, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH và thúc đẩy kinh tế phát triển. Lãnh đạo hội trực tiếp tham gia tiếp công dân, giải quyết KNTC, tham gia các tổ công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra, rà soát công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ KNTC, pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng, dân sự… tới cán bộ, hội viên nông dân.

      Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thực hiện có trách nhiệm trong việc tham gia góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, bộ, ngành, trung ương, tỉnh và địa phương đặc biệt là các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước do cấp ủy, chính quyền cùng cấp yêu cầu. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh chủ động, tham gia có trách nhiệm trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh; các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp vào các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn...

     Đơn cử, năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã kiến nghị và được UBND tỉnh chấp nhận ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng tiếp công dân của tỉnh và ban hành quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để đảm bảo rõ thành phần, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, rõ cơ chế phối hợp. Cũng qua hoạt động tiếp công dân, Hội Nông dân tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh hai lần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3000/QĐ/UBND ngày 02/8/2017 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để đảm bảo quyền và lợi ích của công dân. Chỉ tính năm 2022, Hội đã tham gia góp ý kiến vào 81 dự thảo văn bản về chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Giai đoạn 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề và phối hợp tham gia 18 cuộc giám sát khác; cấp huyện tham gia 164 cuộc, cấp cơ sở tham gia 687 cuộc.

      Cùng với việc tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo chính sách, pháp luật liên quan đến nông dân, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nông dân được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh. Các cấp hội đã phối hợp với các ngành chức năng nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, tranh thủ nguồn lực củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức trên 780 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 30.000 lượt hội viên nông dân; phát hành trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật.

      Các cấp hội đã tham gia trên 5.000 buổi tiếp dân; trực tiếp giải quyết trên 500 đơn thư, phối hợp giải quyết trên 700 đơn thư KNTC, kiến nghị. Chủ động phối hợp tổ chức hòa giải trên 289 vụ mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở. Triển khai và duy trì tốt mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại một số cơ sở.

     Đặc biệt, Hội duy trì hiệu quả hoạt động 11 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với hơn 550 thành viên tham gia làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương, qua đó tuyên truyền, vận động cho hội viên nông dân chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, hội nghị thôn, khu.

     Các nhóm cộng tác viên ở các thôn, khu trực tiếp tìm hiểu nắm bắt các mâu thuẫn, vướng mắc pháp luật và tham gia cùng các tổ hòa giải của địa phương tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức pháp luật cho các đối tượng giúp hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân ngay tại các chi, tổ hội nông dân và phản ánh nội dung trên với cấp ủy, chính quyền địa phương. 100% các thôn, khu dân cư có chi hội nông dân đều cử cán bộ hội tham gia tổ hòa giải.

       Với sự vào cuộc tích cực, chủ động, các cấp Hội đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước kịp thời đến với nhân dân, góp phần bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người nông dân, đồng thời đấu tranh phòng ngừa tội phạm, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư, giữ gìn an ninh chính trị, TTXH, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Công thông tin tỉnh Quảng NinhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 220658