Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định về quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân

24/11/2023 10:39

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các huỵện, thị nhằm hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025” và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong hình hình mới”. Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã có đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh uỷ viên - Bí thư Thị uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong Thường trực Thị uỷ - HĐND - UBND thị xã; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy.

Tại hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương truyền đạt khái quát nội dung, mục tiêu, yêu cầu của Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là 2 nội dung quan trọng trong công tác quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đề án số 01-ĐA/TW được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược và tầm nhìn của đất nước đã được Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2025, 2030 và 2045; phát huy vai trò trụ cột và tiên phong của đối ngoại Đảng.

Chỉ thị số 12-CT/TW yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân; coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân; góp phần củng cố, xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín của đất nước và của Đảng ta.

Truyền hình thị xã Đông TriềuGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 45
Đã truy cập: 219097