Tổ chức, bộ máy

20/11/2023
Tổ chức, bộ máy

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG MINH THÀNH

Địa chỉ: Khu Lâm Sinh2, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại văn phòng: 02.033.873.031

Email công vụ:  ubndminhthanh.qy@quangninh.gov.vn

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

Ông VŨ HOÀI SƠN
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: Cao cấp
ĐT:  0399257665
 
 
 
 
 
Bà DƯƠNG THỊ TRÂM
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : : 0919772819
 
 
 
 
Ông NGUYỄN ĐÌNH KHANH
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0979310468
 
 
 
 

Bà TRẦN THỊ KIM BÁU
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0936260889
 
 
 
 
 
 
Ông NGUYỄN VĂN THUYÊN
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0912890120
 
 
 
 
 

Ông PHẠM VĂN THIỆU
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0912092746
 
 
 
 
 
Ông  PHẠM ĐỨC HIỆT
Chức vụ: Chủ tịch HCCB
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0398793356
 
 
 
 
 
 
 Bà BÙI THỊ MINH HUẾ
Chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0984229593
Email: buithiminhhue2@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 

 Bà PHẠM THỊ NHẪN
Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0983010519
 
 
 
 
 
Ông BÙI HUY HOÀNH
Chức vụ: Bí thư ĐTNCSHCM
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0336138454
Email: buihuyhoanh@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
Ông ĐINH XUÂN HÒA
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: Trung cấp
ĐT: 0936656258
 
 
 
 
 
Ông HÀ DUY TRUNG
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại :0973031444
 
 
 
 
 
Bà VŨ THỊ LAN
Chức vụ: Công chức văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0385328685
 
 
 
 
 
Ông ĐINH TUẤN ANH
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độLLCT: Trung cấp
ĐT: 038666506
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM
Chức vụ: Công chức văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0988067970
 
 
 
 
 
Bà TRẦN THỊ LY
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0962154686
Email: tranthily@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
Bà LÊ THỊ HỒNG VÂN
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0914689606 
Email: lehongvan@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY  
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0397872330
 
 
 
 
 
Bà TRẦN THỊ THANH THỦY
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0355270595
 
 
 
 
 
Bà LÊ THỊ MINH PHƯƠNG
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 
Email: leminhphuong@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
Bà VŨ MAI HOA
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0395060888
Email: vumaihoa@quangninh.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin liên quan

Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 41
Đã truy cập: 29469