Chức năng nhiệm vụ

23/07/2021

PHƯỜNG PHONG CỐC  

- Địa chỉ: Số 95, đường Phong Lưu, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3680.878

Email: ubndphongcoc.qy@quangninh.gov.vn

 Ảnh trụ sở

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

Ông Vũ Đình Lâm

Bí thư Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0384 203 688

Email: vudinhlam@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Lê Sỹ Tân

Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0835 189 789

Email: lesytan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Huy

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Trình độ Chuyên môn: Đại học Nông học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0943 409 688

Email: vuvanhuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Bùi Đình Tiệp

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Trình độ Chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0812 410 087

Email: buidinhtiep@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Nguyễn Xuân Phương

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Trình độ Chuyên môn: ĐH nông học, ĐH Luật Kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0912 254 858

Email: nguyenxuanphuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0902 102 221 

Email: nguyenvanphuong3@quangninh.gov.vn

  

 

 

Ông Nguyễn Thế Nhâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0969 678 668 

Email: nguyenthenham@quangninh.gov.vn

 

 

Ông Vũ Văn Trí

Chủ tịch Hội Nông dân

Trình độ Chuyên môn: Đại học xây dựng dân dụng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0975 298 334

Email: vuvantri@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Vân

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

Trình độ LL Chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0858 818 175

Email: nguyenthivan14@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Ngô Văn Phúc

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trình độ Chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa

Trình độ LL Chính trị: Đang học Trung cấp

Điện thoại: 0364 668 495

Email: ngovanphuc@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Bùi Huy Vân

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Trình độ LL Chính trị: Đang học Trung cấp

Điện thoại: 0393 887 296

Email: buihuyvan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 Ông Lê Văn Tuyến

Chỉ huy trưởng quân sự

Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0934.372.945

Email: levantuyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Bùi Thị Hạnh

Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ Chuyên môn: Đại học Hành chính học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0368 404 256

Email: buithihanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Dương Thị Hồng Giang

Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ Chuyên môn: Đại học Quản lý nhà nước

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại: 0969 384 941

Email: duongthihonggiang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Dương Thị Hoa

Công chức Văn hóa - Xã hội

Trình độ Chuyên môn: Đại học Công tác xã hội

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0328 500 888

Email: duongthihoa2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Hoàng Thái Đông

Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0976 027 326

Email: hoangthaidong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Tô Thị Tuyết Mai

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0772 385 522

Email: tothituyetmai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Vũ Nguyên Chiến

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0868 518 985

Email: vunguyenchien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà  Phạm Thu Hường

Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ Chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận Chính trị: 

Điện thoại: 0974.709.358

Email: phamthuhuong2@quangninh.gov.vn

 

 

Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 70
Đã truy cập: 63371