Trang chủ Kế hoạch/ lịch công tác hàng tháng
Thị trấn Ba Chẽ triển khai Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm lập lại trật tự và chỉnh trang đô thị.
06/12/2019 14: 45:00
Để lập lại trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Ba Chẽ. Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba...
Lịch công tác Thị trấn tháng 10 năm 2019
04/10/2019 14: 13:00
Lịch công tác Thị trấn tháng 9 năm 2019
05/09/2019 14: 51:00
Lịch công tác Thị trấn tháng 8 năm 2019
05/08/2019 16: 00:00
Lịch công tác ĐU, HĐND, UBND tháng 6
06/06/2019 15: 06:00
Lịch công tác ĐU, HĐND, UBND tháng 5
06/05/2019 15: 10:00
Lịch công tác ĐU, HĐND, UBND tháng 4
05/04/2019 15: 11:00
Lịch công tác ĐU, HĐND, UBND tháng 3
05/03/2019 14: 46:00
Kế hoạch CNTT 2019
25/02/2019 14: 59:00
Quyết định, Kế hoạch kiểm soát TTHC 2019
25/01/2019 15: 05:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7
Đã truy cập: 6184