Hội đồng nhân dân Thị trấn Bình Liêu tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm 2020)

09/01/2021 21:02

Ngày 06/01/2021, HĐND Thị trấn Bình Liêu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm 2020) để thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và thực hiện các nhiệm vụ HĐND quy định. Dự kỳ họp có đ/c Lô Thị Cường – Phó giám đốc Trung tâm DVKT Nông nghiệp huyện Bình Liêu (Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại Thị trấn), đ/c Hoàng Thị Nghị - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND Thị trấn Bình Liêu …vv.

Khai mạc kỳ họp đ/c Hoàng Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Bình liêu. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, danh mục đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; tích cực giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND Thị trấn Bình Liêu, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Đ/c Hoàng Thanh Hùng – Chủ tịch HĐND Thị trấn, khai mạc kỳ họp

Đ/c Tô Thị Thân – Phó Chủ tịch UBND Thị trấn; thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, theo báo cáo của UBND Thị trấn Bình Liêu: Năm 2020, tốc độ phát triển sản xuất năm 2020 đạt 12,7% bằng 100,79%KH, tốc độ phát triển sản xuất năm 2020 đạt 12,7% bằng 100,79%KH; trong đó: tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 13,6% bằng 107,09%KH, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông lâm, thủy sản đạt 7,8% bằng 104%KH, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 13,6% bằng 100,74%KH. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 45,1; Dịch vụ chiếm 37,1; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 17,8%. Tỷ trọng ngành Dịch vụ chiếm 70,21%, Nông lâm thủy sản chiếm 17,96%, Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 11,83%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 53,3 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được nâng cao, trong năm 2020 đã khám, chữa bệnh cho 24.286 lượt người, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; an ninh, quốc phòng được tăng cường; trật tự an toàn xã  hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp HĐND Thị trấn Bình Liêu nghe các báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBMTTQ, báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách thị trấn Bình Liêu 2021. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND. Tại kỳ họp thứ 4, HĐND đã thông qua tờ trình của UBND và đơn xin miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND Thị trấn Bình Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Văn Chướng, do chuyển vị trí công tác, biểu quyết nhất trí cao với 100% đại biểu có mặt.  Đồng thời, dành thời gian để các đại biểu chất vấn, trả lời chất vấn; thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết ( (1) Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021; (2)Nghi quyết về nhiệm phát triển kinh tế - Xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; (3)Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021).

Đại biểu dự kỳ họp thứ 4, HĐND Thị trấn

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

  • Đ/c Hoàng Thị Nghị - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND Thị trấn 
  • tặng Giấy khen các đại biểu HĐND đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Ngũ Thìn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 21879