Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn Bình Liêu nhiệm kỳ 2021-2026

20/03/2021 11:16

Ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Liêu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.  

Chủ trì Hội nghị đồng chí Hoàng Thành Trung – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Bình Liêu; Về phía đại biểu triệu tập dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn; đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, Tư pháp – Hộ tịch; đại biểu mời dự hội nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn.

Theo Báo cáo tình hình triển khai và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Bình Liêu nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thỏa thuận, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 là 98 người để đảm bảo số dư theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đến hết ngày 10/3/2021, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn gửi đầy đủ biên bản Hội nghị cử tri của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn; Danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 98 người. Đến hết ngày 14/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đã tiếp nhận đủ số lượng hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 và không có người tự ứng cử.

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, thỏa thuận và thống nhất lập danh sách sơ bộ 56 người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Thị Nghị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thị trấn đã nhấn mạnh cần tập trung thảo luận, thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đảm bảo tỷ lệ, số lượng, chất lượng; tập trung triển khai hội nghị cử lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ, đúng quy trình và luật định. Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết các nội dung theo quy định với 100% đại biểu nhất trí./.

 

Trần Sủi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 21199