Hội đồng nhân dân thị trấn Bình Liêu tổ chức tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

02/04/2021 14:58

Chiều ngày 31/3, HĐND thị trấn Bình Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị trấn Bình Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND Thị trấn. Dự hội nghị gồm có Tổ Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại thị trấn, Lãnh Đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND, Thường trực MTTQ và các đoàn thể, bộ phận chuyên môn; Đại biểu HĐND thị trấn Khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu và Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu phố tham dự.

Đồng chí Hoàng Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND Thị trấn, chủ trì hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân Thị trấn Bình Liêu có 25 đại biểu, Hội đồng nhân dân xã Tình Húc cũ gồn có 25 đại biểu; Đến ngày 02 tháng 01 năm 2020 thực hiện Quyết định số 1296-QĐ/HU ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Huyện ủy Bình Liêu về việc Sáp nhập Đảng bộ xã Tình Húc vào Đảng bộ Thị trấn Bình Liêu và chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ Thị trấn Bình Liêu, nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong quá trình hoạt động sau sáp nhập vì nhiều lý do khác nhau nên số lượng đại biểu đã có thay đổi. Đến cuối nhiệm kỳ, đại biểu HĐND thị trấn còn 46/50 đại biểu, giảm 04 đại biểu so với dầu nhiệm kỳ (trong đó; miễm nhiệm 02 đ/c do chuyển công tác, 01 đồng chí nghỉ chế độ…). Tại kỳ họp thứ nhất, Nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND thị trấn Bình Liêu (Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính Xã Tình Húc vào Thị trấn Bình Liêu) đã bầu đủ số lượng Thường trực HĐND gồm: Chủ tịch HĐND do Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách. Trong quá trình hoạt động 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyển công tác khác. Đến nay ban Thường trực còn 02 đồng chí, trong đó 01 đồng chí đồng chí Chủ tịch do Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm và 01 đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách. Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND thị trấn và xã Tình Húc đầu nhiệm kỳ được bầu đảm bảo theo quy dịnh, trong đó Trưởng Ban, Phó Ban đều  hoạt động kiêm nhiệm. Trong quá trình hoạt động sau sáp nhập có sự thay củng cố kiện toàn lại 02 Trưởng Ban, 02 Phó Ban và các ủy viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (HĐND thị trấn và Xã Tình Húc cũ) từ năm 2016 - 2019 đã tổ chức 24 kỳ họp.  Năm 2020 HĐND thị trấn tổ chức 04 kỳ họp; Trong nhiệm kỳ, HĐND thị trấn đã tổ chức thành công các kỳ họp hàng năm, tính cả nhiệm kỳ tổ chức được 28 kỳ họp  trong đó 11 kỳ họp thường lệ và 07  kỳ họp phát sinh đột xuất. Qua đó, đã ban hành hành 98 Nghị quyết, trong đó 12 Nghị quyết về nhân sự của HĐND và UBND. Đa số các nghị quyết do HĐND thị trấn ban hành đều đảm bảo quy trình, hợp lý và khả thi trong thực tế. Nghị quyết đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở địa bàn thị trấn.

Trong nhiệm kỳ, đã có 90 ý kiến chất vấn trực tiếp của đại biểu đối với UBND thị trấn. Nội dung chất vấn đi sâu vào các lĩnh vực KTXH, QPAN, thực thi pháp luật, chính sách xã hội và các vấn đề quan trọng khác của thị trấn. Đa số các ý kiến chất vấn của đại biểu được UBND và các bộ phận chuyên môn giải trình và giải quyết thỏa đáng. Tổ chức 22 đợt tiếp xúc cử tri, với 287 ý kiến kiến nghị. Sau tiếp xúc cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu kịp thời chuyển đến Thường trực HĐND, UBMTTQ thị trấn tổng hợp và yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Có thể nói, Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thị trấn Bình Liêu đã phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. HĐND thị trấn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp, vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Với những thành tích đã đạt được, UBND thị trấn đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND thị trấn Bình Liêu, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021./.

 

Ngũ Thìn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6
Đã truy cập: 66778