Thị trấn Bình Liêu: Phối hợp tuyên truyền lưu động quý III năm 2021

20/07/2021 15:44

Thị trấn Bình Liêu phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Bình Liêu tổ chức Chương trình Tuyên truyên – Văn nghệ - Chiều Video tại một số khu phố  trên địa bàn Thị trấn Bình Liêu.

Trong 2 ngày 17 và 18/7/2021 Bộ phận Văn hoá – Thông tin thị trấn Bình Liêu đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Bình Liêu tổ chức truyên truyền lưu động chào mừng thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu Khe Bốc, khu Nà Phạ II  - Thị trấn Bình Liêu; chương trình văn nghệ có sự tham gia của các thành viên Câu lạc bộ văn nghệ thị trấn Bình Liêu. Nội dung tuyên truyền: Phát đĩa Video tuyên truyền Xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền bằng văn bản Về thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, phòng chống dịch Covid-19; Chương trình Văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quê hương đất nước.

Chương trình tuyên truyền lưu động nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ của đất nước và của địa phương; kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; nâng cao mức hưởng thủ đời sống văn hoá tinh thần trong nhân dân, phát huy phong trào văn hoá văn nghệ tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Bình Liêu; góp phần nâng trách nhiệm của mỗi công dân trong cộng đồng, chung tay phòng chống covid-19./.

 

Đinh Chung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9
Đã truy cập: 66569