Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2021 và công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

31/12/2021 09:45

Ngày 28/12/2021 Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân thị trấn Bình Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; tổng kết công tác xây dựng chính quyền và công tác thi đua khen thưởng năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Hoàng Thị Nghị - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Liêu. 

 Đ/c Hoàng Thị Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn dự và chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2021, Đảng ủy thị trấn Bình Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng ủy Thị trấn đã đề ra và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau: Kết nạp đảng viên mới 14/14 đảng viên đạt 100% kế hoạch; Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương “Về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, trong năm Đảng ủy đã tiến hành rà soát, sàng lọc và đề nghị cấp trên xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 04 đồng chí tham gia sinh hoạt tại 03 chi bộ trực thuộc (Vi phạm Điều 8 của Điều lệ Đảng về tự ý bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí từ 03 tháng trở lên không có lý do). Thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình đồng bộ của hệ thống chính trị Thị trấn Bình Liêu năm 2021: 07/07 cuộc đạt 100%KH, Trong năm 2021, chỉ đạo chi bộ khu Bình Công II tổ chức kiểm điểm 01 đảng viên vi phạm Chính sách DS-KHHGĐ (sinh con thứ 3).

Quan tâm và đề nghị cấp trên xét, tặng Huy hiệu Đảng trong năm 2021 kịp thời với 04 đợt trao tặng = 27đ/c, (Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng = 02đ/c, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng = 05đ/c, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng = 03đ/c, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng = 07đ/c, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng = 10đ/c); Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm 2021: Gồm 26 chi bộ, trong đó xếp loại chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04/19 = 21,05%, Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 19/26 = 73,07%, Hoàn thành nhiệm vụ: 3/26 = 11,54%; Kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên: 521 đảng viên trong diện đánh giá, xếp loại, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 89/412 = 21,60%, Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 412/521 = 79,08%, Hoàn thành nhiệm vụ: 15/521 = 2,88%, Không hoàn thành nhiệm vụ: 05/521 = 0,96%; Đảng bộ Thị trấn đề nghị cấp trên xét, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Các chỉ tiêu về xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao như: Tổng diện tích gieo trồng thực hiện được 764,5/765,8ha = 99,3%KH, bằng 98,8% so với cùng kỳ. Trong đó: lúa thực hiện được 326,3/328,8ha = 99,23% KH và bằng 100,25% so với cùng kỳ, các loại cây màu thực hiện được 438,2/437,0 = 100,30%KH và bằng 99,94% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2021 đạt 1.721,5/1.735,4 tấn đạt 99,2% kế hoạch giao và bằng 99,0% cùng kỳ (giảm 18,4 tấn so với năm 2020). Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có 21.914/18.306 con = 119,7%KH và bằng 95% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 13.414,0 triệu đồng bằng 124,26% dự toán, thu trên địa bàn 2.762,3 triệu đồng, bằng 95,12% dự toán và bằng 124,8% so cùng kỳ. Tổng số hộ nghèo cuối năm 2021 chiếm tỷ lệ 1,33%, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 2,40%.

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng năm 2021 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua được quan tâm triển khai thực hiện rộng khắp tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân; các phong trào thi đua đã bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của thị trấn Bình Liêu. Công tác khen thưởng trên địa bàn thị trấn được thực hiện theo đúng quy định, đã ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng hằng năm, UBND thị trấn đã khen thưởng cho 67 lượt tập thể, 178 lượt cá nhân, 219 hộ gia đình, tổng số tiền khen thưởng 87.120.000 đồng.

Tại Hội nghị, Đảng ủy thị trấn đã khen thưởng 04 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2021 và 56 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021; UBND thị trấn đã khen thưởng cho 08 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2021.

Khen thưởng 04 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2021

 Khen thưởng đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021

 

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2021

Đồng thời, tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2021, đồng chí Hoàng Thị Nghị - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Bình Liêu đã quán triệt trực tiếp Nghị quyết số 105-NQ/ĐU ngày 25/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng ủy Thị trấn Bình Liêu “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”, Chương trình hành động số 11-CTr/ĐU ngày 26/12/2021 của Đảng ủy “Về Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 19 - CTr/HU ngày 21/12/2021 của Huyện ủy Bình Liêu về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022”, Chương trình số 12-CTr/ĐU ngày 28/12/2021 của Đảng ủy Thị trấn “Về Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2022”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí: Hoàng Thị Nghị - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Liêu đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2021 của Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 là hết sức nặng nề, song khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả của chính quyền, đồng chí đề nghị nhân dân và cán bộ thị trấn Bình Liêu tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí “Thị trấn Bình Liêu đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2022”./.

 

Lương Chúc


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 34
Đã truy cập: 88325