Lịch sử, điều kiện tự nhiên thị trấn Bình Liêu

28/11/2023 08:14

Lịch sử

Địa bàn thị trấn Bình Liêu trước đây là xã Tình Húc thuộc huyện Bình Liêu.

Ngày 23 tháng 2 năm 1977, Phủ Thủ tướng ban hành Quyết định số 614-VP18 thành lập thị trấn Bình Liêu, thị trấn huyện lỵ huyện Bình Liêu trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tình Húc.[1]

Năm 2018, thị trấn Bình Liêu có diện tích 1,53 km², dân số là 3.796 người, mật độ dân số đạt 2.481 người/km², gồm 7 khu phố: Bình Công 1, Bình Công 2, Bình Quyền, Bình Đẳng, Bình An, Bình Dân, Bình Quân. Xã Tình Húc có diện tích 43,65 km², dân số là 3.887 người, mật độ dân số đạt 89 người/km².

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020)[3]. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu.

Hành chính

Thị trấn Bình Liêu được chia thành 20 khu phố: Bình Quyền, Bình Dân, Bình Công I, Bình Công II, Bình Đẳng, Bình Quân, Bình An, Chang Chiếm, Chang Nà, Co Nhan I, Co Nhan II, Khe Bốc, Khe Lạc, Khe Và, Nà Kẻ, Nà Làng, Nà Phạ I, Nà Phạ II, Pắc Liềng I, Pắc Liềng II. Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2025, thị trấn Bình Liêu sau sáp nhập còn 15 khu phố: Bình Quyền, Bình An, Bình Đẳng, Bình Công I, Bình Công II, Bình Quân, Nà Kẻ, Pắc Liềng, Chang Nà, Co Nhan, Nà Phạ, Nà Làng, Khe Và, Khe Lạc, Khe Bốc.

Bình Liêu

Thị trấn

Thị trấn Bình Liêu

Hành chính

Quốc gia

 Việt Nam

Vùng

Đông Bắc Bộ

Tỉnh

Quảng Ninh

Huyện

Bình Liêu

Thành lập

1977[1]

Loại đô thị

Loại V

Bình Liêu là một thị trấn và cũng là huyện lỵ của huyện Bình Liêutỉnh Quảng Ninh.

Thông tin tổng quan:

Vùng:

Đông Bắc Bộ

Thành lập:

1977

Diện tích:

45,18 km²

Dân số:

7.683 người (2018)

Mật độ:

170 người/km² (2018)

Mã hành chính:

6838.0

Lịch sử hình thành thị trấn Bình Liêu

Địa bàn thị trấn Bình Liêu trước đây là xã Tình Húc thuộc huyện Bình Liêu.

Ngày 23 tháng 2 năm 1977, Phủ Thủ tướng ban hành Quyết định số 614-VP18 thành lập thị trấn Bình Liêu, thị trấn huyện lỵ huyện Bình Liêu trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tình Húc.

Năm 2018, thị trấn Bình Liêu có diện tích 1,53 km², dân số là 3.796 người, mật độ dân số đạt 2.481 người/km², gồm 7 khu phố: Bình Công 1, Bình Công 2, Bình Quyền, Bình Đẳng, Bình An, Bình Dân, Bình Quân. Xã Tình Húc có diện tích 43,65 km², dân số là 3.887 người, mật độ dân số đạt 89 người/km².

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020). Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu.

Địa giới hành chính

Thị trấn Bình Liêu nằm ở phía tây bắc huyện Bình Liêu, có vị trí địa lý:


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 27
Đã truy cập: 87693