Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVI

25/06/2020 07:58

Ngày 9/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hộ

  Cùng dự còn có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc tỉnh cùng 250 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho trên 2.500 đảng viên của 28 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện

     Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội

      Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Liêu đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXII đề ra.

Nghi thức chào cờ, hát quốc ca

       Trong đó, tăng trưởng kinh tế ở mức cao, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12%/năm và 2,37 lần so với nhiệm kỳ trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong nhiêm kỳ đạt 1.008 tỷ đồng, tăng gần 1,9 lần so nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch tích cực. Đến năm 2020, cơ cấu ngành dịch vụ chiếm 51,3%; nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,24%; công nghiệp - xây dựng chiếm 18,46%.

Đ.c Dương Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

     Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân huyện Bình Liêu ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ toàn huyện có trên 2.224 lao động được giải quyết việc làm; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 37,53 triệu đồng; tăng bình quân 9,76%/năm và tăng 59,3% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 44,31% đầu năm 2016, đến năm 2020 ước còn 3,88%, giảm bình quân 8,08%/năm.

Đ.c Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện có chuyển biến mới. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện Đề án sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu đạt kết quả. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân được nâng lên; đồng thuận trong xã hội được củng cố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với

các Đại biểu về dự Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Bình Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

     Đồng chí nhấn mạnh huyện Bình Liêu là một trong ba địa phương biên giới của tỉnh, những năm tới đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển mới, nhất là khi tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, phấn đấu vào năm 2021 và nâng cấp Cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung. Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ bao trùm trong giai đoạn này huyện Bình Liêu phải quyết tâm thực hiện là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

      Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới; đối phó thắng lợi với các thách thức phi truyền thống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

      Qua đó, đồng chí gợi ý một số vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận, quyết nghị những giải pháp xác đáng, khả thi. Đó là, tập trung, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới - vì đây là vốn con người, nguồn lực quý báu nhất để làm hạt nhân nòng cốt huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

     Đồng thời, làm tốt việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật và năng lực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kiểm soát quyền lực ở những nơi Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, các cơ quan hợp nhất.

     Coi trọng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền, dân vận của lực lượng vũ trang; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới. Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể; “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Qua đó, củng cố, nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự. Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hình thức giao lưu hữu nghị, đối ngoại của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng; nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị và nhân dân hai bên biên giới đi vào những nội dung thiết thực.

      Đồng chí đề nghị huyện Bình Liêu xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể cho giai đoạn 2021 – 2026 có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững. Trong đó kiên trì thực hiện phương châm “Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Hoàn thành việc giao đất, giao rừng; chống tái nghèo, giảm nghèo bền vững; củng cố năng lực tuyến y tế cơ sở và tuyến huyện, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân.

      Đồng thời chú trọng bảo đảm cơ sở vật chất, trường học, đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, không ngừng nâng cao dân trí; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đồng bào các dân tộc. Tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm định canh, định cư sinh sống ổn định, lâu dài, bền vững; hình thành vững chắc các cụm dân cư thôn, bản ở khu vực biên giới. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.

       Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trang bị phương tiện kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, thông minh, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người và phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu; giảm chi phí không chính thúc, thời gian thông quan tại Cửa khẩu Hoành Mô. Mặt khác, chú trọng thu hút, giữ chân các doanh nghiệp đầu tư vào huyện, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, thương mại biên giới, nông nghiệp, nông thôn và các hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã để khai thác thế mạnh về phát triển lâm nghiệp bền vững; thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế của các sản phẩm OCOP, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm từ vốn rừng, sự khác biệt của địa bàn vùng cao biên giới, vốn bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc và sản vật của địa phương.

     Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu huyện Bình Liêu tập trung công tác chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung tuyên truyền, vận động đổi mới tư duy thay đổi nhận thức, biến những khó khăn, thách thức thành động lực ý chí vươn lên thoát nghèo với tư tưởng chủ động, không trông chờ, ỷ nại, không tự ti; xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

     Những kết quả và thành tích của nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, trong đó có các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện do điều kiện tuổi tác không tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, chúng ta rất trân trọng sự đóng góp của các đồng chí trong suốt quá trình công tác tại địa phương.

      Để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí nhấn mạnh, tại Đại hội phải bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Huyện ủy trực tiếp tại Đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội.

      Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao truyền thống đoàn kết tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa đảm bảo yêu cầu hợp lý về cơ cấu, vừa phải chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm đổi mới, đột phá phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, Đại hội cân nhắc, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân huyện để bầu làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

      Sau phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

    Ngày mai, ngày làm việc thứ 2, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVIII và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội./.

Hoàng Gái – La Lành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 9299