KỲ HỌP THỨ BA HỘI ĐỒNG NHÂN THỊ TRẤN BÌNH LIÊU KHÓA I, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

08/08/2020 21:44

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.


Chiều 05/8/2020 Hội đồng nhân dân Thị trấn Bình Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm).

Đại biểu dự kỳ họp có Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại Thị trấn; Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND – UBND Thị trấn; Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thị trấn; Cán bộ Công chức và cán bộ không chuyên trách Thị trấn; Hiệu trưởng các trường: PTDT NT huyện Bình Liêu, Trung học cơ sở Thị trấn, Tiểu học Thị trấn, Mầm Non Thị trấn, Tiểu Học Tình Húc, Mầm Non Tình Húc; Công an Thị trấn, Trạm Y tế  , Kiểm lâm tăng cường Thị trấn Bình Liêu; Bí thư - Trưởng khu, Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu phố trên địa bàn Thị trấn Bình Liêu. Tại kỳ họp đ/c Hoàng Văn Chướng – Phó CT UBND Thị trấn trình bày báo cáo tóm tắt: Báo cáo tình hình KT - VHXH, QP - AN và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND Thị trấn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đ/c Hoàng Kiên Trung – Thành viên Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại Thị trấn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIX.

Bế mạc kỳ họp đã thông qua:

- Nghị quyết về nhiệm vụ Phát triển Kinh tế - Văn hóa xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2020.

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 (Gồm cả Thị trấn và xã Tình Húc).

 

 

 

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 46
Đã truy cập: 51383