Ban CHQS Thị trấn Bình Liêu chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

21/09/2020 12:06

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND Thị trấn Bình Liêu về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương.

Ban CHQS Thị Trấn - Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời tham mưu Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thị Trấn Bình Liêu năm 2020; ban hành kế hoạch về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; làm cần bazie gác chắn lũ tại các đập tràn trên địa bàn Thị trấn Bình Liêu.

Cầu tràn Pắc Liềng I

Cầu tràn Khe Và

Cầu tràn Nà Làng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 24462