Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hội nghị ra mắt mô hình tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
10/06/2023 13: 47:00
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ công thiết yếu trên Cổng...
Thị trấn Cái Rồng - Tập huấn triển khai thực hiện Đề án 06 và Nghị quyết 09
06/03/2023 16: 34:00
Thực hiện Kế hoạch số 440 /KH-UBND ngày 24/2/2023 của UBND huyện Vân Đồn về việc Chuyển đổi số toàn...
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính thị trấn Cái Rồng năm 2023
06/03/2023 11: 44:00
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
06/03/2023 11: 42:00
Báo cáo kết quả thực hiện Công tác CCHC Quý I, năm 2023
06/03/2023 11: 40:00
Chương trình công tác của UBND thị trấn Cái Rồng tháng 03 năm 2023
03/03/2023 13: 37:00
Triển khai thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) trên địa bàn thị trấn Cái Rồng năm 2023
03/03/2023 11: 45:00
Kế hoạch thực hiện chiến lược trợ giúp pháp lý ở Việt Nam năm 2023
22/02/2023 11: 39:00
Kế hoạch phổ biến các Luật Nghị quyết của QH 15
22/02/2023 11: 37:00
Lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
15/02/2023 14: 28:00
Ngày 15 tháng 2 năm 2023 UBMTTQ thị trấn Cái Rồng xây dựng Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT về tổ chức...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 115737