Uỷ ban nhân dân

04/12/2022
                                 
 

CHỦ TỊCH UBND
Đ/c: BÙI VĂN HƯỜNG

Trình độ chuyên môn:Th.sỹ Kinh tế nông nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 0912263597
Email: buivanhuong@quangninh.gov.vn

     
 
                                                                                  

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Đ/c: ĐINH VĂN TRƯỜNG

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

SĐT: 0965433898

Email: dinhvantruong@quangninh.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Đ/c: NGUYỄN ĐĂNG KIẾM

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

Trình độ LLCT: Trung cấp

SĐT: 0972217628

Email: nguyendangkiem@quangninh.gov.vn

   
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ  

Đ/c: NGUYỄN THỊ PHƯỜNG  

             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL Kinh tế                       Trình độ LLCT: Trung cấp

                     Số ĐT: 0367828282                  Email: nguyenthiphuong.vd@quangninh.gov.vn

 

 Đ/c: VŨ THỊ HẢI YẾN        

             Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD                   Trình độ LLCT: Trung cấp

     Số ĐT: 0983794228      Email: vuthihaiyen@quangninh.gov.vn

* CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH  

  

Đ/c: BÙI VĂN TÙNG

                       Trình độ chuyên môn: Đại học Luật                                           Trình độ LLCT: Trung cấp                               Số ĐT: 0974595636
            Email: buivantung@quangninh.gov.vn 

Đ/c: TRẦN THỊ THU GIANG

           Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học                                         Trình độ LLCT:                                                  Số ĐT: 0971511638
Email: tranthithugiang@quangninh.gov.vn

* CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

 

 

Đ/c: MẠC THỊ THƯ

     Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội                                 Trình độ LLCT: Trung cấp                                      SĐT: 0972219928
Email: macthithang@quangninh.gov.vn 

* CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

 

Đ/c: NGUYỄN HÀ HUẾ

      Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai                          Trình độ LLCT:                 

 Số ĐT: 0326436656
Email: nguyenhahue@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: BÀN VĂN THUỶ

      Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng Thuỷ sản                        Trình độ LLCT:                 

         Số ĐT: 0357599416
Email: banvanthuy@quangninh.gov.vn

 * CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN  

Đ/c: LƯƠNG THU HẰNG

            Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế                      Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0936800459
Email: luongthuhang@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: NGUYỄN NHƯ THÁI

            Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  QLKT                   Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0386666404
Email: nguyennhuthai@quangninh.gov.vn

* BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

CHỈ HUY TRƯỞNG
Đ/c: TRƯƠNG VĂN THẮNG

        Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự      

    Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0375634352
Email: truongvanthang@quangninh.gov.vn

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22
Đã truy cập: 98907