Thị trấn Cái Rồng tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị 41-CT/TW ngày 31/7/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

22/08/2023 13:55

Ngày 20/8/2023, Đảng uỷ thị trấn Cái Rồng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 31/7/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công”. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hạnh - Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể thị trấn, các đồng chí Bí thư, khu trưởng các khu phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Lê Thị Hồng Chiêm, PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công theo Chỉ thị 41-CT/TW ngày 31/7/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã được Đảng ủy thị trấn Cái Rồng lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ, khu phố tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư công được tăng cường thường xuyên và chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai hằng năm; tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép cơ bản được ngăn chặn kịp thời; công tác đơn thư liên quan tới giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, bồi thường GPMB được quan tâm giải quyết kịp thời; Phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; Về các tồn tại, hạn chế theo các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công theo các kết luận số 20/KL-TTr ngày 17/8/2020 của Thanh tra tỉnh; Thông báo số 08-TB/BNCTU ngày 26/2/2021 của Ban Nội chính Tỉnh Ủy và Kết luận số 33/KL-TTr ngày 12/11/2021 của Thanh tra tỉnh được quan tâm xử lý khắc phục kịp thời.

Các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và đầu tư công trên địa bàn thị trấn còn tồn tại, đó là: (1). Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân chưa được thường xuyên; (2). Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể chưa được quan tâm thường xuyên; (3). Công tác vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra; (4). Công tác phối hợp triển khai GPMB một số dự án chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra; (5). Công tác giải quyết đơn thư, tranh chấp đất đai một số vụ việc còn chậm.

Đ/c Trần Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Rồng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Rồng nhấn mạnh: Để thực hiện tốt Chỉ thị 41-CT/TW ngày 31/7/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công” trong thời gian tới, cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

(1) Giao UBND thị trấn tiếp tục chỉ đạo thường xuyên về công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư công; kiểm tra xử lý hành chính các hành vi liên quan tới vi phạm lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở không phép...; Tập trung giải quyết việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân theo quy định, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về tranh chấp đất đai, bồi thường GPMB; Phối hợp với các phòng ban, cơ quan đơn vị thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn theo kế hoạch; Phối hợp với UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ, khu phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc về  công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường và đầu tư công; (2) Thường trực HĐND thị trấn tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, trực tiếp, giám sát tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn, giải trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công; (3) Giao Uỷ ban kiểm tra rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về nội dung kiểm tra, giám sát hằng năm đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công; (4) Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn phối hợp với UBND thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chấp hành tốt công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường và đầu tư công; Đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn, giao Ủy ban MTTQ thị trấn tham mưu quyết định thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đối với từng dự án để triển khai thực hiện việc giám sát theo quy định.

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                     

 

Đăng KiếmGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 56
Đã truy cập: 106296