Trang chủ Kế hoạch
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024)
19/07/2024 15: 53:00
KH phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thị trấn Cô Tô năm 2024
12/07/2024 14: 59:00
KH thực hiện Nghị quyết số 47 thực hiện Kết luận số 57 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại
12/07/2024 13: 38:00
KH thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn thị trấn Cô Tô
10/07/2024 14: 58:00
KH thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
21/06/2024 15: 46:00
KH thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
21/06/2024 15: 39:00
Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”
21/06/2024 15: 37:00
KH Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024
12/06/2024 21: 30:00
Kế hoạch ra mắt cổng ZALO OA thị trấn Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
13/05/2024 17: 14:00
Kế hoạch tổ chức Hội nghị phân tích kết quả chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), chỉ số chính quyến số (DTI) thị trấn Cô Tô năm 2023
13/05/2024 17: 11:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 226
Đã truy cập: 394125