Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành của Đảng ủy
KH Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư “về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, ....”
21/07/2023 13: 30:00
TB kết luận của BCH Đảng bộ tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
30/06/2023 10: 29:00
Tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14/06/2023 09: 57:00
KH nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
06/06/2023 14: 19:00
KH. Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 05/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
06/06/2023 14: 14:00
KH Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thị trấn Cô Tô năm 2023
06/06/2023 14: 08:00
Kết luận của Thường trực Đảng ủy tại hội nghị giao ban Khối MTTQ và các đoàn thể tháng 5/2023
05/06/2023 14: 36:00
Kết luận của BTV Đảng ủy tại hội nghị giao ban công tác ngày 05/6/2023
05/06/2023 14: 35:00
KH thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
26/05/2023 10: 03:00
KH thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
26/05/2023 10: 02:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 337
Đã truy cập: 337002