Hội đồng nhân dân thị trấn Cô Tô

13/03/2020

1. Thông tin chung 

         Tên cơ quan  : Hội đồng nhân dân thị trấn Cô Tô
          Địa chỉ          : Khu III thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 
          Fax              :  

2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí Phạm Thị Huyền - Chủ tịch HĐND

 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0368796175
Hòm thư điện tử công vụ: phamthihuyen.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Điều hành hoạt động của HĐND thị trấn theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Đồng chí Phạm Công Hưng - Phó chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985519222
Hòm thư điện tử công vụ: phamconghung.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Giúp Chủ tịch HĐND điều hành hoạt động của HĐND thị trấn theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 240764