Hội đồng nhân dân thị trấn Cô Tô

08/08/2023

1. Thông tin chung 

         Tên cơ quan  : Hội đồng nhân dân thị trấn Cô Tô
          Địa chỉ          : Khu III thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 
          Fax              :  

2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí Phạm Thị Huyền - Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0368796175

- Hộp thư điện tử công vụ: phamthihuyen.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành hoạt động của HĐND thị trấn theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Tham mưu, thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Công Hưng - Phó chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0985519222

- Hộp thư điện tử công vụ: phamconghung.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Giúp Chủ tịch HĐND điều hành hoạt động của HĐND thị trấn theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 359123