Ủy ban nhân dân

16/03/2020

 

Đồng chí  Bùi Văn Hường -  Chủ tịch thị trấn Cô Tô
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: cao cấp
Điện thoại: 0912263597
Hộp thư công vụ: buivanhuong@quangninh.gov.vn 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung 
Đồng chí Vũ Thanh Tuấn - Phó chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915806289
Hòm thư điện tử công vụ: vuthanhtuan.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Chỉ huy trưởng quân sự
 
Trình độ chuyên môn: Đại học quân sự
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986362632
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenxuanhong.ct@quanginh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quân sự
Đồng chí Từ Hải Hưng - Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng QTVP
Trình độ LLCT: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0979493834
Hòm thư điện tử công vụ: tuhaihung@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng cấp ủy 
Đồng chí Hoàng Thị Liên - Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0962806715
Hòm thư điện tử công vụ: hoangthilien.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng HĐND-UBND
Đồng chí Đỗ Thị Loan - Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976439410
Hòm thư điện tử công vụ: dothiloan@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính 
Đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0966457036
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvandang.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội
Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984694612
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenngocdung.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chi ngân sách cho khối Đảng và các khu dân cư
Đồng chí Đàm Đình Hưng - Công chức Tài chính - Kế toán
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: 
Điện thoại di động: 0984694612
Hòm thư điện tử công vụ: damdinhhung@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý sổ bộ thu ngân sách
Đồng chí Bùi Đức Quang - Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đai học quản lý đất đai
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979207969
Hòm thư điện tử công vụ: buiducquang.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý đất đai
Đồng chí Phạm Đức Hải - Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp khoa Nông học                                                                                                            
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0967.483.444
Hòm thư điện tử công vụ: phamduchai@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Xây dựng, trật tự đô thị
Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Công chức Tư pháp - Hô tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0934358277
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthilananh.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hộ tịch
Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Công chức Tư Pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT:  Trung cấp
Điện thoại di động: 0363354004
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthihoa1.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, tiếp dân
Đồng chí Vũ Văn Toàn - Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972486138
Hòm thư điện tử công vụ: vuvantoan.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Thông tin - tuyên truyền 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Bôn - Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976682099
Hòm thư điện tử công vụ: nguyensybon@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lao động, TB&XH 

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 60
Đã truy cập: 142130