Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội

17/03/2020
Đồng chí Trần Văn Dinh - Chủ tịch UBMTTQ
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0387873272
Hòm thư điện tử công vụ: tranvandinh@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: MTTQ thị trấn
Đồng chí Tạ Thị Thu - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0368486045
Hòm thư điện tử công vụ: tathithu@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ thị trấn
Đồng chí Bùi Văn Nhã - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0975658281
Hòm thư điện tử công vụ: buivannha@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh thị trấnv
Đồng chí Nguyễn Đăng Lương - Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
Trình độ LLCT: trung cấp
Điện thoại di động: 0327194259
Hòm thư điện tử công vụ: nguyendangluong@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân thị trấn
Đồng chí Vũ Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915806289
Hòm thư điện tử công vụ: vuthanhtuan.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên thị trấn

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 142124