Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội

08/08/2023

 

1. Thông tin chung 

          Tên cơ quan  : Ủy ban MTTQ và Các Tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Cô Tô
          Địa chỉ          : Khu 3 thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh 

2. Phân công nhiệm vụ của 

1. Đồng chí Trần Văn Dinh - Chủ tịch UBMTTQ
 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0387873272

- Hộp thư điện tử công vụ: tranvandinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Trực tiếp phụ trách Khối Dân vận Đảng ủy, công tác dân vận cùa Đảng. Chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Phụ trách chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tô quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn.

Điều hành hoạt động của Mặt trận Tô quốc thị trấn theo Luật Mặt trận Tố quốc Việt Nam năm 2015 và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Đồng chí Phạm Thị Hường - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0985045865

- Hộp thư điện tử công vụ:phamthihuong27@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn
3. Đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0966457036

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenvandang.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách hoạt động Hội Cựu chiến binh thị trấn.
4. Đồng chí Tạ Thị Thu - Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0368486045

- Hộp thư điện tử công vụ: tathithu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách hoạt động Hội Nông dân thị trấn.
5. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy - Bí thư Đoàn thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0376113556

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthithuy59@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Đoàn thanh niên thị trấn

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 347
Đã truy cập: 360368