Ủy ban MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội

17/03/2020

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Thông tin chung 

          Tên cơ quan  : Ủy ban MTTQ và Các Tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Cô Tô
          Địa chỉ          : Khu 3 thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh 

2. Phân công nhiệm vụ của 

1. Đồng chí Trần Văn Dinh - Chủ tịch UBMTTQ
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0387873272
Hòm thư điện tử công vụ: tranvandinh@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: MTTQ thị trấn
2. Đồng chí Tạ Thị Thu - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0368486045
Hòm thư điện tử công vụ: tathithu@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ thị trấn
3. Đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0966457036
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvandang.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh thị trấn.
4. Đồng chí Nguyễn Đăng Lương - Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
Trình độ LLCT: trung cấp
Điện thoại di động: 0327194259
Hòm thư điện tử công vụ: nguyendangluong@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân thị trấn
5. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy - Bí thư Đoàn thanh niên
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0376113556
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên thị trấn

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 250385