LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THỊ TRẤN CÔ TÔ

17/03/2020

Thị trấn Cô Tô là tiền thân của xã Cô Tô trước đây được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 1999 theo Nghị định số 83/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở tách xã Cô Tô thuộc huyện Cô Tô thành 2 đơn vị hành chính; Thành lập thị trấn Cô Tô và đổi tên xã Cô Tô thành xã Đồng tiến. Diện tích tự nhiên là 601,49 ha. Khi mới thành lập thị trấn Cô Tô có trên 400 hộ dân và trên 2000 nhân khẩu thuộc dân các tỉnh, thành phố: Trong nội tỉnh Quảng ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số dân di cư tự do tại một số tỉnh, thành phố ra xây dựng kinh tế từ năm 1978. Đời sống nhân dân hầu hết nằm trong diện khó khăn về kinh tế, dân trí còn thấp. Thị trấn Cô Tô được chia thành 04 khu dân cư để tiện cho việc sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. Cơ cấu kinh tế Thương mại, dịch vụ, Ngư nghiệp - nông nghiệp và là trung tâm kinh tế - chính trị và văn hóa xã hội của Huyện đảo Cô Tô. Thị trấn Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước được Bác Hồ cho phép dựng Tượng của Người khi Người còn sống. 

Kết quả hình ảnh cho thị trấn cô tô thành lập năm nào

Hình ảnh Thị Trấn Cô Tô 

Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh và Huyện Cô Tô cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị trấn, thị trấn Cô Tô đã có bước phát triển đột phá mạnh mẽ về mọi mặt: trong công tác xây dựng Hệ thống chính trị ở cơ sở, trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 480
Đã truy cập: 358867