Đảng ủy thị trấn Cô Tô

08/08/2023

 

1. Thông tin chung 

          Tên cơ quan  : Đảng ủy thị trấn Cô Tô
          Địa chỉ          : Khu III thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 02033889339
          
2. Tổ chức bộ máy
Đồng chí  Ngô Văn Liệu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Cô Tô
 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0973403767

- Hộp thư điện tử công vụ: ngovanlieu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách chung

 Đồng chí  Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy  
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0888366316

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenmanhtuan.ct@quangninh.gov

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Trực tiếp giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ thị trấn. Chịu trách nhiệm chi đạo, tham mưu công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII); Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ; là Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phụ trách theo dõi công tác tài chính đảng. Cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, cùng tập thể đảng uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thị trấn.
Đồng chí Trần Văn Dinh - Phó bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0387873272

- Hộp thư điện tử công vụ: tranvandinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Trực tiếp phụ trách Khối Dân vận Đảng ủy, công tác dân vận cùa Đảng. Chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Phụ trách chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tô quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn.

Điều hành hoạt động của Mặt trận Tô quốc thị trấn theo Luật Mặt trận Tố quốc Việt Nam năm 2015 và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 31
Đã truy cập: 372474