Trang chủ Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC VẬN DỤNG KHI HÒA GIẢI
13/10/2021 10: 47:00
TÀI LIỆU Giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
13/10/2021 10: 45:00
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
13/10/2021 10: 41:00
Kế hoạch tổ chức ngày pháp Luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trên địa bàn thị trấn Cô Tô
09/09/2021 08: 11:00
145 Câu hỏi - đáp, tình huống pháp luật phổ biến kiến thức pháp luật mới
27/08/2021 08: 11:00
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) NĂM 2020
27/08/2021 08: 08:00
PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
27/08/2021 08: 06:00
Kế hoạch tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp Luật về biển và hải đảo trên địa bàn thị trấn Cô Tô
27/07/2021 08: 22:00
Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”
02/07/2021 11: 01:00
Tổng kết đề án Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 471/QĐ-TTg
28/06/2021 08: 50:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 300
Đã truy cập: 336965