Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành của Đảng ủy
Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cô Tô nhiệm kỳ 2024 - 2029
11/08/2023 16: 37:00
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng
11/08/2023 07: 47:00
NQ lãnh đạo ĐH MTTQ thị trấn Cô Tô lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
10/08/2023 08: 45:00
KH Tham gia Cuộc thi Sân khấu hóa cấp huyện tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”
08/08/2023 15: 14:00
TB kết luận của Thường trực Đảng ủy tại hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn quý II/2023
07/08/2023 15: 14:00
KH Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
27/07/2023 13: 41:00
KH Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
21/07/2023 13: 45:00
KH Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư “về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, ....”
21/07/2023 13: 30:00
TB kết luận của BCH Đảng bộ tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
30/06/2023 10: 29:00
Tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII
14/06/2023 09: 57:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 31
Đã truy cập: 360593