Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ tuyên truyền viên pháp luật Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức thẩm định, thực hiện giải quyết thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức thẩm định, thực hiện giải quyết thủ tục trả lại tài sản Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức thẩm định, thực hiện thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức thẩm định, thực hiện thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức thẩm định, thực hiện thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức thẩm định, thực hiện thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ chứng thực di chúc Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ liên quan đến việc chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ công nhận thanh toán thù lao cho hòa giải viên Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, trả kết quả hồ sơ thôi làm hòa giải viên cơ sở Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
Quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ liên quan đến việc công nhận tổ trưởng tổ hòa giải viên Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Cô Tô
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 381
Đã truy cập: 360402