HĐND

06/12/2019

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ chuyên môn: Quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.460 - 0979.328.739

- Email: nguyentienduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND thị trấn. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác; Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị trấn; chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thị trấn; Chỉ đạo tổ chức, chủ tọa các kỳ họp HĐND thị trấn và ký các Nghị quyết của HĐND thị trấn theo Luật định; Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán thu chi ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án, cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản…trong việc sử dụng ngân sách theo thẩm quyền); Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực Pháp chế; Chương trình công tác của HĐND thị trấn, Thường trực, các Ban HĐND thị trấn hàng năm và cả nhiệm kỳ.

 

 

 Bà Trần Thị Ngọc Lan

Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ: ĐH Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0983.506.328

- Email: tranthingoclan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phó Chủ tịch Thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND thị trấn; thay mặt Chủ tịch HĐND thị trấn giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND đi vắng và ủy quyền; Tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND thị trấn, xây dựng chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND thị trấn; Chương trình giám sát của HĐND; Thường trực HĐND thị trấn và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; Chuẩn bị nội dung, chương trình và đôn đốc công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND; Nội dung dự thảo các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trước khi trình HĐND thị trấn; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND thị trấn thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thị trấn; Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết; Hoàn chỉnh hồ sơ các kỳ họp HĐND thị trấn; Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch HĐND thị trấn điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị trấn; Thay mặt Thường trực HĐND thị trấn tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thị trấn; Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Tổ, tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thị trấn theo định kỳ và đột xuất; Trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND thị trấn; Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kinh tế xã hội theo các lĩnh vực quy định tại khoản 6 Điều 108 và Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị trấn được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 31715