Trang chủ Ban Tuyên giáo - Văn bản chỉ đạo
Công văn số 237-CV/BTG ngày 11/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Một số trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới
12/11/2019 08: 57:00
Công văn số 233-CV/BTG ngày 07/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Gửi đề cương tuyên truyền một số kết quả chủ yếu Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
07/11/2019 16: 43:20
Công văn 231-CV/BTG ngày 06/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" bằng hình thức trực tuyến
07/11/2019 09: 15:00
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI
06/11/2019 16: 34:31
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc; treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan đơn vị, hộ gia đình trong các dịp lễ, Tết trên địa bàn thành phố
01/10/2019 15: 48:00
Thực hiện Công văn số 1788-CV/BTGTU ngày 19/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực...
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019)
01/10/2019 14: 00:00
Công văn số 1631-CV/TU ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy ủy V/v triển khai thực hiện Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
12/09/2019 10: 33:00
Thực hiện Công văn số 1772-CV/BTGTU ngày 05/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v triển khai thực...
Công văn 193-CV/BTG Một số trọng tâm công tác tuyên truyền trong thời gian tới
09/09/2019 07: 43:00
Thực hiện Công văn số 1771-CV/BTGTU ngày 5/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Định hướng trọng...
Công văn số 192-CV/BTG V/v quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”
05/09/2019 10: 24:00
Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên...
Công văn số 191-CV/BTG V/v Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
05/09/2019 10: 11:00
Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 28/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 139
Đã truy cập: 4866782