Trang chủ Ban Tuyên giáo - Văn bản chỉ đạo
Công văn số 192-CV/BTG V/v quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”
05/09/2019 10: 24:00
Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/BTGTU ngày 03/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên...
Công văn số 191-CV/BTG V/v Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
05/09/2019 10: 11:00
Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 28/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ...
Kế hoạch triển khai và hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng
27/08/2019 10: 22:00
Triển khai cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam"
22/08/2019 09: 57:00
Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam"
20/08/2019 13: 54:00
Về việc tuyên truyền, phổ biến tham gia sử dụng mạng VCNet
19/08/2019 15: 25:00
Về việc tuyên truyền một số Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa XIII
19/08/2019 15: 24:00
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam"
07/08/2019 08: 17:00
Công văn số 159-CV/BTG ngày 30/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy
31/07/2019 09: 20:00
Tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 17/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố...
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư
11/07/2019 09: 43:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3305
Đã truy cập: 5991217