Trang chủ Ban Tuyên giáo - Văn bản chỉ đạo
Công văn số 1447-CV/TU ngày 04/5/2019 của Thành ủy Cẩm Phả về hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019
07/05/2019 07: 44:00
Công văn 26-CV/BTG V/v xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II (2018 - 2020)
14/02/2019 08: 46:00
Chương trình công tác khoa giáo năm 2019
15/01/2019 14: 55:00
Chương trình công tác tuyên giáo năm 2019
15/01/2019 14: 52:00
Về việc tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"
17/07/2018 11: 04:00
Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/6/2018 triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững"
15/06/2018 08: 30:00
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
14/06/2018 17: 03:00
Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 08/3/2018 của Thành ủy Cẩm Phả
15/03/2018 18: 29:00
Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 08/3/2018 của Thành ủy Cẩm Phả về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý...
Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 28/2/2018 của Thành ủy Cẩm Phả về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về "Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới"
15/03/2018 18: 08:00
Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới
01/03/2018 18: 37:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5245
Đã truy cập: 6935064