Trang chủ Ban Tuyên giáo - Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 26/12/2017 của Thành ủy Cẩm Phả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 22/12/2017 của Thành ủy "Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018"
15/01/2018 13: 16:48
Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
15/01/2018 13: 16:39
Nghị quyết số 09/NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
15/01/2018 13: 16:26
Công văn số 759-CV/TU của Thành ủy Cẩm Phả về hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2, năm 2017
08/08/2017 18: 00:00
Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 26/6/2017 của Thành ủy Cẩm Phả về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XII
30/06/2017 19: 00:00
Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đối với cán bộ đảng viên
30/06/2017 19: 00:00
Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đối với cán bộ, đảng viên
30/06/2017 19: 00:00
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
14/03/2017 17: 00:00
Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 11/11/2016 của BTV Thành ủy về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
14/03/2017 17: 00:00
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
14/03/2017 17: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5254
Đã truy cập: 6935073