Trang chủ Thông tin quy hoạch thành phố Cẩm Phả
V/v Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và các hạng mục tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả
11/06/2018 21: 22:00
Thu hồi, hủy bỏ chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết dự án khu đổ thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả do Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV thực hiện
31/05/2018 21: 32:00
Quyết định về việc thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm dịch vụ mua bán vật tư, nhiên liệu, bảo dưỡng xe tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả
15/05/2018 17: 09:00
Quyết định về việc thu hồi chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Tây đường ra cảng Vũng Đục tại thành phố Cẩm Phả
15/05/2018 17: 03:00
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Quang Hanh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
29/07/2017 12: 00:00
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Phú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
24/03/2017 12: 00:00
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thành tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
23/03/2017 16: 00:00
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Đông tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
23/03/2017 16: 00:00
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Sơn tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
23/03/2017 16: 00:00
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thịnh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
23/03/2017 16: 00:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3479
Đã truy cập: 6582493