Trang chủ Ban Tuyên giáo - Định hướng công tác thông tin tuyên truyền
Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
11/12/2018 23: 00:00
Công văn số 233-CV/BTG ngày 03/12/2018 về việc phối hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
03/12/2018 17: 07:00
Công văn số 231-CV-BTG ngày 30/11/2018 một số định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền thời gian tới
03/12/2018 17: 04:00
Công văn số 196-CV/BTG ngày 22/10/2018 về việc tuyên truyền hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2018
24/10/2018 14: 23:00
Công văn số 195-CV/BTG ngày 22/10/2018 một số định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền trong thời gian tới
24/10/2018 14: 16:00
Công văn số 191-CV/TG Tài liệu tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khi hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
16/10/2018 14: 05:00
Một số định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền thời gian tới
28/09/2018 17: 52:00
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triên khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
31/08/2018 17: 07:00
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2018)
31/08/2018 17: 05:00
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 88 năm Ngày Xô viết Nghệ tĩnh và 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
31/08/2018 17: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 558
Đã truy cập: 4867201