Trang chủ Công khai ngân sách
THÔNG BÁO Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng năm 2023
10/10/2023 17: 44:00
QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Thành phố Cẩm Phả
28/07/2023 10: 10:00
BÁO CÁO THUYẾT MINH Về việc công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố hết quý II/2023 (Kèm theo Thông báo số 41/TB-TCKH ngày 06/7/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố)
07/07/2023 16: 19:00
BÁO CÁO THUYẾT MINH Về việc công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố hết quý I/2023 (Kèm theo Thông báo số 03/TB-TCKH ngày 06/4/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố)
07/04/2023 15: 40:00
QĐ về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố Cẩm Phả năm 2023
06/04/2023 14: 55:00
QĐ về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Cẩm Phả năm 2023
17/01/2023 14: 41:00
Công bố công khai điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022
25/03/2022 08: 30:00
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Cẩm Phả 3 tháng đầu năm 2021
13/04/2021 12: 57:00
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Cẩm Phả đến hết ngày 31/12/2020
19/01/2021 12: 53:00
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Cẩm Phả 9 tháng đầu năm 2020
17/10/2020 12: 50:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3814
Đã truy cập: 9639417