Trang chủ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tổ chức khi nào?
07/04/2021 15: 08:00
Đồng chí Trần Hoàng Hải ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI được 100% Cử tri khu 6A phường Cẩm Trung tín nhiệm của
07/04/2021 08: 32:00
UBND thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
06/04/2021 14: 25:00
Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện như thế nào?
06/04/2021 14: 22:00
Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?
06/04/2021 14: 13:00
Thời hạn và việc nộp hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?
06/04/2021 14: 12:00
Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gồm những gì?
06/04/2021 14: 11:00
Người ứng cử có phải nộp giấy khám sức khỏe để chứng minh mình đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hay không?
06/04/2021 14: 10:00
Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có thể là thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử được không?
06/04/2021 14: 07:00
Xây mới, sửa chữa các nhà văn hóa sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
06/04/2021 14: 06:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1856
Đã truy cập: 4964017